O-STA

Rezultati 73. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

73. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 25.09.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 73. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM073241002 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 947 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,352. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,39%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,450 in 99,158 (obrestna mera od 7,11% do 10,92% p.a.), od tega je bilo za 90 lotov (900 milijonov SIT) špekulativnih ponudb.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 73. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 24.10.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 02.10.2002. Razpisana emisija 74. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM074041102 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 03.10.2002.