O-STA

Zgodbe o strašenju

Vljudno vas vabimo na večer zgodb o strašenju, ki bo v okviru Pripovedovalskega festivala

potekal 25. marca 2014 ob 18.00 v predavalnici P3 na Oddelku za etnologijo in kulturno

antropologijo.

Pripovedovali bodo študenti in študentke Seminarja za folkloristiko Oddelka za etnologijo in

kulturno antropologijo.

ZGODBE O STRAŠENJU.

PRIPOVEDUJEJO ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE ODDELKA ZA ETNOLOGIJO IN

KULTURNO ANTROPOLOGIJO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI

Zavetiška 5, Ljubljana, predavalnica P3, pritličje, 25. 3. 2014 ob 18.00.

Študenti in študentke dodiplomskega študija na Oddelku za etnologijo in kulturno

antropologijo, ki so v okviru Seminarja iz folkloristike na različnih koncih Slovenije posneli

zgodbe o nadnaravnih doživetjih, bodo pripovedovali o cahnih, duhovih, o smrti, o vračanju

umrlih, o strašenju, prikaznih na pokopališčih, klicanju umrlih in še marsičem ...

Če vas ni strah, vabljeni, da se nam pridružite!

Pripovedovali bodo: Katja Videc, Kristina Seljak, Dejan Plantak, Mirjam Zelenc, Minka

Lipičar, Monika Škrlj, Blaž Andoljšek, Maša Demšar Fila, Urška Köveš, Kaja Cigut, Maruša

Nartnik, Tina Komac, Nika Kovač, Neža Vodopivec, Ana Jakopin, Ines Tekavčič, Polona

Schaubach, Sanja Guček, Jerneja Šubelj in Lucija Gartner.