O-STA

Otvoritev novega Centra za mikroskopijo in spektroskopijo v Raziskovalnem centru Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini

Univerza v Novi Gorici je v preteklih desetih letih sistematično izgrajevala svoje kadrovske in infrastrukturne kapacitete na področju sodobnih materialov, ki so ena od njenih treh strateških, dologoročnih usmeritev poleg okoljskih znanosti in molekularne biomedicine. Sodobni materiali, kjer imamo v mislih zlasti nanostrukturirane organske in anorganske materiale, postajajo nepogrešljivi v izjemno širokem spektru uporabe, od pridobivanja energije, energetske učinkovitosti, do usmerjenega dodajanja zdravil. Tako široka uporabnost pa zahteva vrhunsko interdisciplinarno znanje in raziskovalno opremo, ki omogoča izdelavo, zlasti pa karakterizacijo lastnosti tovrstnih materialov.

Na Univerzi v Novi Gorici imamo postavljen organizacijski sistem, ki se pomembno razlikuje od ostalih, zlasti pa slovenskih univerz, in temelji na vrhunskem raziskovalcu, ki je vpet v najsodobnejše znanstvene tokove, kar mu omogoča, da lahko študentom, ki obiskujejo naše študijske programe podaja najsodobnejše znanje. Tako kolje je zelo privlačno za izjemno sposobne mednarodno uveljavljene raziskovalce, ki pri nas najdejo raziskovalno svobodo in nadarjene študente. S takim načrtnim, dolgoletnim izgrajevanjem kadrovske strukture je Univerza v Novi Gorici pridobila energične raziskovalce, ki so uspeli pridobiti vrsto mednarodnih projektov, s katerimi smo lahko opremili naše raziskovalne laboratorije, od katerih si obetamo preboj na svetovno areno znanosti.

Pri tem velja izpostaviti zlasti dva mednarodna projekta, in sicer projekt CITIUS, financiran v okviru Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, in projekt SUNGREEN, financiran v okviru Evropskega 7. okvirnega programa RegPot, s katerima smo uspeli pridobiti skoraj 5 Mio EUR za izgradnjo novega Centra za mikroskopijo in spektroskopijo, ki ga bomo slovesno otvorili v četrtek, 27. marca 2014. Center vsebuje najsodobnejši laserski svetlobni vir s pripadajočimi detektorji in dva vrhunska elektronska mikroskopa. V posebej zato prirejenih novih laboratorijih v Ajdovščini bo tako mogoče preiskovati strukturo anorganskih in bioloških materialov z atomsko natančnostjo. Procese, ki vključujejo posamezne elektronske prehode v snovi pa bo mogoče spremljati z nesluteno časovno ločljivostjo nekaj miljardink nanosekunde.

Univerza v Novi Gorici si prizadeva, da bi nov Center za spektroskopijo in mikroskopijo postal del Evropskega strateškega foruma za raziskovalno infrastrukturo (ESFRI), saj zadošča vsem kriterijem za mednarodne raziskovalne centre. Glede na to, da Republiki Sloveniji ni bilo potrebno prispevati nikakršnih direktnih proračunskih sredstev tudi upamo, da nas bo v teh prizadevanjih podprla.

Vabimo vas na slovesno otvoritev, ki bo potekala v četrtek, 27. marca 2014 ob 10. uri v Raziskovalnem središču Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini, Vipavska 11c, Ajdovščina.

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 3315 397, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si