O-STA

Znanstveni večer Univerze v Novi Gorici

Nova Gorica, 10. april 2014

Univerza v Novi Gorici vabi v okviru cikla "Znanstveni večeri" na predavanje, ki ga bo imela prof. dr. Nada lavrač, z naslovom " Napredne tehnike rudarjenja podatkov z aplikacijami v biomedicini". Predavanje bo v sredo, 16. aprila 2014 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Predavanju bo sledil razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost na Univerzi v Novi Gorici.

Predavanje sodi na področje računalništva in predstavi možnosti računalniških programov za inteligentno analizo podatkov. To temeljno področje raziskav Odseka za tehnologije znanja na Institutu "Jožef Stefan" smo pred kratkim dopolnili tudi s področjem računalniške kreativnosti - multidisciplinarnim področjem znanosti na presečišču umetne inteligence, kognitivne psihologije in filozofije, katerega cilj je razvoj programov, sposobnih kreativnega delovanja kakršnega poznamo ljudje. Predavanje se osredotoči na kreativno odkrivanje zakonitosti v podatkih s pomočjo programov za rudarjenje podatkov, s katerimi lahko iz tabelaričnih podatkov in korpusov besedil izluščimo napovedne modele, zanimive vzorce, podskupine podatkov kot tudi izjeme in osamelce v podatkih. Predavanje predstavi tudi metode za iskanje zanimivih podskupin v relacijskih podatkovnih bazah ter nove metode za semantično rudarjenje podatkov, ki z uporabo predznanja v obliki domenskih ontologij omogočajo odkrivanje vzorcev v kompleksnih biomedicinskih aplikacijah.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Vljudno vebljeni!

Dodatne informacije: Andreja Leban, Stiki z javnostmi, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si