O-STA

Predstavitev knjige Goriški grofje in Istra v srednjem veku

Spoštovani,

Veleposlaništvo Italije in Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, Središče za zgodovinska raziskovanja iz Rovinja in ustanovne pokroviteljice vljudno vabijo na predstavitev publikacije I conti di Gorizia e i'Istria nel Medioevo/Goriški grofje in Istra v srednjem veku avtorja prof. dr. Petra Štiha s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavitev bo v torek, 15. aprila 2014, ob 11.30 uri na Italijanskem inštitutu za kulturo (Breg 12, Ljubljana). Dogodek bo potekal v italijanskem in slovenskem jeziku, s simultanim prevodom.

Vljudno vabljeni.

###
Predstavitev knjige

I conti di Gorizia e l'Istria nel medioevo (Goriški grofje in Istra v srednjem veku)

avtorja prof. dr. Petra Štiha

15. aprila 2014 ob 11.30 uri v Italijanskem kulturnem inštitutu, Breg 12, Ljubljana

Goriški grofje, imenovani po Gorici ob srednji Soči, so bili ena najpomembnejših visokoplemiških rodbin v visokem in poznem srednjem veku v severnojadranskem in vzhodnoalpskem prostoru. Njihova posestva, dežele in oblastni teritoriji so segali od Tirolske ter Furlanije do ogrsko-hrvaške meje na Kolpi in od zgornje Koroške do Istre, katere zgodovino so zaznamovali precej bolj, kot si to običajno mislimo. Skoraj pol tisočletja - od zadnje četrtine 14. stoletja pa do konca 18. stoletja - je bila Istra politično razdeljena na notranji, habsburški in priobalni, beneški del. Politična delitev je imela kar največje družbene, gospodarske, instiucionalne, kulturne, demografske in tudi jezikovno-etnične posledice, ki so na trajen način opredelile istrsko zgodovino in so rezultirale v kompleksni kulturni krajini, ki zaznamuje istrski polotok še danes. Eno najpomembnejših vlog v zgodovinskem razvoju, ki je pripeljal do politične bipolarnosti v Istri, so imeli prav goriški grofje, ki so si v notranjosti polotoka (s centrom v Pazinu) ustvarili posebno grofijo, jedro enega od obeh političnih polov polotoka. 1374 so jo dedovali Habsburžani in jo do konca srednjega veka integrirali v Kranjsko, ki je tako dosegla svoj največji teritorialni obseg.

Knjiga obravnava na podlagi arhivskega in drugega gradiva posestno uveljavitev goriških grofov v Istri, njihovo tamkajšnjo posest, njihovo klientelno plemstvo, kot tudi pravni položaj njihovih istrskih posesti in postopno vključitev le-teh v Kranjsko. Knjiga je namenjena raziskovalcem in ljubiteljem istrske zgodovine, s prevodom v italijanščino pa je dosegljiva širšemu krogu zainteresirane javnosti.

Avtor Peter Štih je redni profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je izredni član Slovenske akademje znanosti in umetnosti ter dopisni član Avstrijske akademije znanosti.