O-STA

Učiti etiko: kritični premisleki o etiki, bioetiki in etiki v raziskovanju v srednješolskem kurikulu

Razprava v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju

Filozofska fakulteta, Modra soba

15.5. 2014 ob 14.30

Vabilo

"Nova generacija raziskovalcev ved o življenju", interdisciplinarni projekt, ki ga izvajajo Kemijski inštitut (koordinator), Fakulteta za farmacijo in Filozofska fakulteta UL ter izbrane srednje šole iz vseh regij Slovenije, je namenjen promociji znanosti in znanja o življenju. Med drugim obravnava vprašanje poučevanja etike, bioetike in etike v raziskovanju v srednjih šolah pri nas. Domača stran projekta je www.vede-o-zivljenju.si.

Naše izhodiščno opažanje je, da so pristopi k tem temam v sedanjih učnih načrtih potrebni osvežitve ter

prilagoditve na nove oblike razmišljanja , ki bodo odgovarjale izzivom družbe 21. stoletja.

Uveljavljeni strokovnjaki in strokovnjakinje na področju bodo na razpravi predstavili kratke referate, v

katerih bodo naslovili naslednja vprašanja:

- kako poučevati etiko danes,
- kako naslavljati kontroverzne teme v bioetiki, etiki, etiki v raziskovanju,
- kako razširiti agende poučevanja in didaktične pristope glede na multikulturnost in druge izzive sodobne družbe,
- kako vključevati nove teme (področje spolnosti, življenja, zdravja) in kako obnavljati uveljavljene (solidarnost, odgovornost, kritičnost).

Program

Koordinatorka: Ksenija Vidmar Horvat, vodja skupine za etiko pri projektu NGRVŽ

Cvetka Toth: Solidarnost Ta-Drugo pravičnosti, Filozofska fakulteta UL Mitja Sardoč: Protislovne teme v vzgoji in izobraževanju, Pedagoški inštitut
Rok Svetlič: Sistemske težave pri odnosu do etike in ontogeneza slovenskega duha, Univerza na Primorskem
Valerija Vendramin: Migranti/-tke v kurikulih in odgovorni diskurz v znanosti, Pedagoški inštitut
Friderik Klampfer: Pouk etike med spodbujanjem kritične refleksije in indoktrinacijo, Filozofska fakulteta UM

Diskutantki: Pavla Karba, Zavod za šolstvo RS
Andreja Majerle, Kemijski inštitut


Vabljeni: srednješolski učitelji vseh predmetov, osnovnošolski učitelji vsebin državljanske vzgoje in etike;

zainteresirana javnost. Prijave pošljite na naslov ksenija.vidmar@ff.uni-lj.si.


***
Operacijo Nova generacija raziskovalcev ved o življenju delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja"; prednostne usmeritve "3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja".