O-STA

Franco Berardi - Bifo: PRODATI DUŠO KAPITALU

Spoštovani,

Zavod Maska Ljubljana in Oddelek za sociologijo Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani vabita na predavanje Franca Berardija - Bifa ob izidu njegove knjige Duša na delu. Predavanje v angleškem jeziku bo jutri, 21. maja 2014, ob 9.00 uri v predavalnici 18 (v pritličju FF).

Program v nadaljevanju.
****

Zavod Maska Ljubljana in Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete UL vabita na predavanje Franca Berardija - Bifa ob izidu njegove knjige Duša na delu.

Franco Berardi - Bifo: PRODATI DUŠO KAPITALU

Predavanje bo v sredo, 21. 5. 2014 ob 9.00 v predavalnici 18 (v pritličju FF).

Potekalo bo v angleščini.

Subsumpcija (zajetje) kognitivne dejavnosti v kapitalistično produkcijo je ključni proces v zadnjih petdesetih letih. Mednarodna družbena gibanja, katerih vrhunec je bilo leto 1968, so znak tega procesa, izoblikovanje globalnega medmrežja pa njegova poglavitna manifestacija.

Kapitalizem se preobraža v semiokapitalizem, vendar to zajetje kognitivne dejavnosti (in emocionalnosti kot take) povzroča nove oblike odtujitve: duševno stisko, depresijo, paniko. Postoperaistična in poststrukturalistična misel sta proizvedli koncepte, s katerimi si lahko pojasnimo kognitivno preobrazbo, nista pa zmožni ponuditi alternativnih oblik subjektivacije in avtonomne organizacije.

Franco Berardi - Bifo (1949) je svetovno znan marksistični in medijski teoretik in kulturni aktivist. Bil je eden najvidnejših pripadnikov avtonomističnega gibanja v Italiji 70. let. Napisal je več kot dva ducata odmevnih teoretskih knjig in vrsto pomembnih razprav. Posebej se osredotoča na vlogo medijev in informacijske tehnologije v postindustrijskem kapitalizmu.

Duša na delu je ena njegovih najbolj znanih knjig. Prinaša zgodovinski pregled in analizo radikalne politične misli od 60. let do konca 20. stoletja s posebnim poudarkom na delavski odtujitvi v postindustrijski družbi. To avtor preizpraša skoz neomarksistične, deleuzovske in guattarijevske koncepte, skoz kritično teorijo ter semiotiko. Postfordistični kapitalizem črpa presežno vrednost iz umskega dela, obenem pa povzroča nove oblike odtujitve, subjektivizacije, prekarizacije in tesnobe. Berardijeva pisava je akademska in zahtevna, obenem pa vznemirljiva in zabavna. Duša na delu je prvi knjižni prevod kakega njegovega dela pri nas. Prevedena je bila že v petnajst jezikov, v Italiji pa zaradi avtorjeve kritičnosti še ni izšla.


OB IZIDU KNJIGE
DUŠA NA DELU MASKA NAPOVEDUJE GOSTOVANJE NJENEGA AVTORJA FRANCA BERARDIJA - BIFA V LJUBLJANI

19.-21. MAJ 2014

Ponedeljek, 19. maj 2014
10.00-13.00 in 15.00-17.00
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3
SEMIOKAPITALIZEM - seminar, 1. del

Izbris evropske specifičnosti s strani globalnega kapitalizma. Celostna razgrnitev semiokapitalizma. Njegovi obliki sta prekarizacija dela in financializacija kapitala. Ta proces se je dovršil in je nepovraten. Occupy je bil zadnji poskus odpora.

Torek, 20. maj 2014
10.00-13.00 in 15.00-17.00
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3
SEMIOKAPITALIZEM - seminar, 2. del

Poraz gibanja Occupy (v Evropi, ZDA, arabskem svetu) in antropološka mutacija. Subsumpcija občega intelekta pod semiokapital in podreditev sistema produkcije vednosti. Mutacija se kaže kot reformatiranje kognicije in kot njeno zajetje v digitalni lingvistični stroj. Psihopatologija mutacije. Aktualne smeri raziskovanja. Evolucijska morfogeneza in nevroplastičnost.

Sreda, 21. maj 2014
9.00-10.30
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, predavalnica št. 18 (pritličje FF)
PRODATI DUŠO KAPITALU - predavanje

Subsumpcija (zajetje) kognitivne dejavnosti v kapitalistično produkcijo je ključni proces v zadnjih petdesetih letih. Mednarodna družbena gibanja, katerih vrhunec je bilo leto 1968, so znak tega procesa, izoblikovanje globalnega medmrežja pa njegova poglavitna manifestacija.

Kapitalizem se preobraža v semiokapitalizem, vendar to zajetje kognitivne dejavnosti (in emocionalnosti kot take) povzroča nove oblike alienacije: duševno stisko, depresijo, paniko. Postoperaistična in poststrukturalistična misel sta proizvedli koncepte, s katerimi si lahko pojasnimo kognitivno preobrazbo, nista pa zmožni ponuditi oblik subjektivacije in avtonomne organizacije.

Sreda, 21. maj 2014
19.00-20.30
Atrij ZRC, Novi trg 2
KO JE DUŠA POSLANA NA DELO: USODA KOGNITARIATA V POSTINDUSTRIJSKI DRUŽBI - okrogla miza

Sodelujejo: Franco Berardi - Bifo, Samo Tomšič, Nikolai Jeffs
Moderator: Andrej Pavlišič

Sodobni kapitalizem skuša v neskončnost ustvarjati dobičke iz umskega dela za računalniki, kar je v okolju, ki je visokotehnološko, preobloženo z dražljaji, izjemno kaotično in hitro, vzrok za tesnobe. Prekarizacija delavcev je temelj nove subjektivizacije, ki raztaplja obljube o progresivnosti zgodovine in lepši prihodnosti. Rešitev, ki jo predlaga Franco Berardi - Bifo, so novi modeli ekonomske in družbene organizacije, ki temeljijo na solidarnosti.

Vsi dogodki bodo potekali v angleškem jeziku in so brezplačni. Udeležba na seminarskem delu programa, ki bo potekal v MSUM, je mogoča ob predhodni prijavi. Prijave sprejema urska.comino@maska.si do zapolnitve prostih mest.

Gostovanje Franca Berardija - Bifa v Ljubljani organizira zavod Maska Ljubljana v sodelovanju z MSUM, knjigarno Azil in Oddelkom za sociologijo FF UL.