O-STA

Natečaj za kratko zgodbo o žledu

Založba Fran razpisuje natečaj za literarno pisane spomine na izjemni žled na Slovenskem.

Kratki sestavki posameznikov vseh starostnih skupin in najrazličnejših poklicev bodo tvorili jedro estetsko opremljene publikacije. Knjiga o žledu bo obogatena s fotografijami zaledenele pokrajine. Žled, ki ne skriva svoje čarobnosti in lepote, je v izjemni pojavnosti pokazal svojo rušilno moč in se zapisal v mnogolična izkustva.

Od osebnega doživljanja žledenih dni do družbene solidarnosti, bivanjskih in okoljskih vprašanj ter razmišljanj se bo razgrinjala pahljača zgodb o žledu. Doživeli ste zaledenelo, mrzlo, zaradi prekinjenih električnih omrežij, odrezano bivanje, iskali vedrino in zaupanje v zaceljeno prihodnost. Vljudno vas vabimo, da zapišete svoja gledanja in razmišljanja.

K sodelovanju vabimo pisoče vseh starosti. Starostna pestrost ter pahljača poklicev bosta dali knjigi poseben pečat. Osnovnošolci doživljajo in pišejo drugače kot starešine, ženske drugače kot moški, matere drugače kot očetje, zaposleni drugače kot podjetniki, gasilci drugače kot socialni delavci ...

Prosimo za žive, jedrnate, jezikovno dodelane kratke zgodbe, bodisi svetle ali temne, čarobne ali apokaliptične, trpke ali sproščene ..., kakršne pač narekuje vaše izkustvo.

Uredništvo založbe bo izbralo najboljše sestavke za knjižno objavo. Avtorji objavljenih prispevkov bodo prejeli brezplačni izvod knjige in imeli možnost kupiti nadaljnje izvode po avtorski ceni.


Prispevke zbiramo do 20. julija 2014

na spletni strani www.zalozba-fran.com/zled,

na elektronski naslov zled@zalozba-fran.com

ali na naslov Založba Fran, Brateläckerstraße 8, A-9020 Klagenfurt Celovec.


Za založbo in na vprašanja glede razpisa odgovarja Franc Merkač.

Založba Fran / Fran Verlag, Celovec, Avstrija, www.fran-verlag.com, www.založba-fran.com