O-STA

Chiaroscuro - poletna slikarska šola

Chiaroscuro je slikarska in grafična poletna šola akademskega slikarja Rudolfa Španzla v organizaciji Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, ki bo letos že desetič potekala v Dvorcu Novo Celje. Potekala bo med 19. in 28. avgustom 2014, namenjena pa je učencem, dijakom, študentom in odraslim slikarjem:


1. del: za učence in dijake (število razpisnih mest za učence in dijake je 40)

Urnik dela: od 10. do 17. ure, med dopoldanskim in popoldanskim delom slikanja je čas za kosilo in počitek.

Šola je primerna tudi kot priprava na vpis v umetniške gimnazije likovne smeri in kot priprava na vpis na akademijo likovnih umetnosti.

Cena za udeležbo za učence in dijake iz Občine Žalec je 230,00 €, za učence in dijake od drugod je cena 330,00 €. V ceno je vključen 22% DDV.


2. del: za odrasle (število razpisnih mest za odrasle je 20)

Urnik dela: od 18. do 21. ure.

Cena za udeležbo za odrasle je 140,00 €. V ceno je vključen 22% DDV.

Prijave pošljite v zaprti kuverti z oznako "Slikarska šola CHIAROSCURO" na naslov: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, najkasneje do 31. julija 2014.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora imeti priložene zahtevane priloge.

Za informacije pokličite: TIC Žalec, Šlandrov trg 25, 3310 Žalec, tel. 710 04 34, e-mail: zkst.tic@siol.net

Utrinki iz prejšnjih let: http://www.zkst-zalec.si/sl-SI/directoryentry/178/utrinki-iz-prejsnjih-let