O-STA

Rezultati 81. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

81. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 20.11.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 81. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM081191202 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 930 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,393. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,85%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,450 in 99,254 (obrestna mera od 7,11% do 9,66% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 81. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 19.12.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 27.11.2002. Razpisana emisija 82. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM082271202 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 28.11.2002.