O-STA

Rezultati 55. avkcije trimesečnih zakladnih menic 16. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic,ki je bila v torek, 26.11.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure

Razpisana emisija 55. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM055270203 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 795.572 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 97,879. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 8,57%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,500 in 97,601 (obrestna mera od 1,99% do 9,72% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 55. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.02.2003.

Razpisana emisija 16. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM016271103 je znašala 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 685.768 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 650.001 lot naročil v skupni vrednosti 6.500.010.000 SIT po enotni ceni 91,659. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 9,00%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 92,387 in 90,400 (obrestna mera od 8,15% do 10,50% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 16. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.11.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 23.12.2002, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 28.01.2003.