O-STA

V Celju prvič Afriške plesno-glasbene urice za otroke do 4. leta starosti

Na plesno - glasbenih uricah se bodo otroci skozi igro, ples in glasbo približali afriški kulturi

Celje, 11. september 2014, Zavod Celeia Celje letos prvič vabi k vpisu v Afriške plesno-glasbene urice, ki jih bo začel izvajati v sodelovanju s KUD BaoBab iz Ljubljane v mesecu oktobru. Delavnice se bodo odvijale v Centru sodobnih umetnosti Celje, Galeriji sodobnih umetnosti Celje na Trgu celjskih knezov 8 od začetka oktobra do konca maja, 1x mesečno in sicer vsako prvo sredo v mesecu ob 17.00. Vadbo, ki traja 45 minut in kjer otroci vadijo v družbi enega izmed staršev ali druge odrasle osebe, bo vodila Lea Menard. Občasno bo na obisk prišel tudi Issiaka Sanou, glasbenik iz Burkine Faso in udeležencem igral na afriške bobne in ostale inštrumente. Vpis bo potekal do zapolnitve prostih mest; max. 20 otrok, od 15. 9. 2014 na TIC Celje, Krekov trg 3, tel.: 03 42 87 936, 03 49 25 081, tic@celje.si, od ponedeljka do petka, od 10.00 do 17.00. Cena obiska delavnice ob vpisu do 15 otrok je 12 EUR, ob vpisu več kot 16 otrok pa 6 EUR. Cena za obisk je zasnovana po principu 1 otrok + 1 odrasel.

Na plesno - glasbenih uricah se otroci skozi igro, ples in glasbo približajo afriški kulturi. Otroke vaditeljica spodbuja h gibanju ter k plesnemu in glasbenemu izražanju. Kako potekajo urice? Na začetku se otroci npr. z oponašanjem živali in sledenju ritma ogrejejo, potem se učijo pesmice, sledi uporaba glasbil, s katerimi lahko otroci izživijo željo po bobnanju, pihanju, ropotanju,... na koncu ob spremljavi afriške glasbe vsi zaplešejo. Za vzpostavitev projekta smo se na Zavodu Celeia Celje odločili predvsem iz želje po predstavitvi afriške kulture, ki ostaja stigmatizirana, dokler naše razumevanje izhaja samo iz posrednega stika z afriško civilizacijo in dokler interpretacija zgodovine afriške celine ostaja takšna, kot jo razumeva tržno gospodarstvo in popularna strokovna literatura. Aktivno vključevanje novih kultur v slovensko kulturno sredino zagotavlja priseljencem in skupnosti, v katero se vključujejo, razvoj sožitja in plemenitenja raznolikosti kultur, ki z osveščanjem dviguje zavest, vrednote strpnosti in sožitja ter razvija spoštovanje temeljnih človekovih pravic in dostojanstva ter integritete osebnosti. KUD BAOBAB: Kulturno umetniško društvo Baobab, ki ga zastopa koreografinja in plesalka Maša Kagao Knez, deluje na področju plesa, glasbe in gledališča. Društvo je osredotočeno na zahodnoafriško kulturo in usmerjeno k povezovanju le-te s sodobnim plesom, glasbo in gledališčem.

V priponki tudi oglas s katerim vabimo k obisku uric

Več info: Jerneja Kolar, Referentka za stike z javnostmi in promocijo, tel.: 03 42 87 941, e-pošt:novice.zavodeceleia@celje.si.