O-STA

Zajtrk ob sedmih z dijaki 3. in 4. letnika Gimnazije Celje - Center, programa Umetniška gimnazija - likovna smer Galerija sodobne umetnosti, 18. 9. - 5. 10. 2014

Mentorji: umetniki Maja Hodošček, Maja Smrekar, Tomaž Tomažin in Urša Vidic

Profesor risanja in slikanja, koordinator sodelovanja: Andrej Kamnik

Koordinatorka sodelovanja, kustosinja: Maja Antončič

Prijazno vas vabimo na odprtje razstave ustvarjalnega sodelovanja Centra sodobnih umetnosti z dijaki 3. in 4. letnika Gimnazije Celje - Center, programa umetniška gimnazija - likovna smer v šolskem letu 2013/2014, ki bo v četrtek, 18. septembra, ob 18. uri v Galeriji sodobne umetnosti.

Na odprtju vam bo ob 18.30 zaigrala skupina Black Leather.

Ob zgodnjih, za umetniški poklic skoraj prezgodnjih urah, so se mladi ustvarjalci vsak teden zbrali v naših galerijskih prostorih, staknili glave z umetniki in delali, debatirali, ustvarjali, se učili in kreativno izražali svoj odnos do stvari, ki jih obdajajo. Rezultat ustvarjalnih delavnic ni le razstava in razstava ni zaključek umetniškega procesa, ki se je za dijake umetniške gimnazije šele dobro začel. Zaključek je le spoznanje, da lahko tudi v umetnosti z veliko žlico izrazimo vse, kar nam ponuja življenje, učni proces pa pozitivno podpira strukturo ustvarjalnih misli.

GIMNAZIJA V GALERIJI

Sodelovanje Gimnazije Celje - Center, programa umetniška gimnazija - likovna smer s Centrom sodobnih umetnosti Celje je ena tistih praks, ki omogočajo, da dijaki spoznajo vse procese študijskega dela znotraj zainteresiranega področja umetnosti, in jim ponuja ne le teoretično, ampak tudi izkustveno plat nadgradnje šolskih vsebin. V Galeriji sodobne umetnosti so dijaki v šolskem letu 2013/2014 obiskovali izobraževalni program, usmerjen v teoretično in praktično spoznavanje sodobne umetnosti. Vodili so ga vizualni umetniki iz slovenskega in mednarodnega prostora, ki uspešno delujejo v polju sodobne umetnosti, ukvarjajo pa se s praksami, ki presegajo klasične kreativne medije, ter lahko zato svoje vsestranske izkušnje že posredujejo mladi generaciji. Razstava je predstavitev ustvarjalnosti dijakov in mentorjev in ni le pregled preteklega izobraževalno-ustvarjalnega dela, temveč se sodelujoči predstavljajo s samostojnimi umetniškimi projekti, v katerih so poleg samega rezultata pomembni raziskovanje, procesualnost in sodelovanje.

ŠTIRI PLUS ENA DELAVNICA

Delavnice so obiskovali dijaki drugega in tretjega letnika (zdaj dijaki tretjega in četrtega letnika) umetniške gimnazije likovne smeri. Tretješolce je vodila medijska umetnica Maja Smrekar, ki je dijake spoznavala s temami bio umetnosti in pristopi, kako znanstvene discipline in panoge naravoslovja vpeljati v umetniške prakse. Vsak od dijakov je na svoj način z brisom, ki ga je vzel iz različnih okolij, posegel v preparat, na katerem se razvijajo bakterije, te "okužene" preparate pa umestil v kiparski objekt. Dela združujejo zakonitosti mikrobiologije in povezavo mikro okolja z makro okoljem, torej fizičnim in družbenim okoljem, v katerega so vpeti mladostniki.

Dijake drugega letnika je vodila umetnica Maja Hodošček. Delavnica je bila usmerjena v razumevanje sodobne umetnosti kot načina aktivnega sodelovanja znotraj družbenega dogajanja. Dijaki, ki največ svojega časa preživijo prav v šoli, so razmišljali o vidni in nevidni strukturi šolskega okolja. Izhajajoč iz kritičnega premišljevanja o šolskem dogajanju, so oblikovali ideje, s katerimi bi po njihovem mnenju dosedanja šola postala popolna. S pomočjo medijev, značilnih za novinarsko prakso, so se lotili raziskave, ki s humorjem, vendar razmišljujočo noto izraža odnos mladostnikov do šole kot institucije ter do širšega družbenega dogajanja, ki jo obkroža. Izražanje ustvarjalcev pa je z zbiranjem anonimk poseglo tudi v bolj intimna doživljanja mladih ljudi.

V drugem sklopu je mentorstvo za tretješolce prevzel umetnik Tomaž Tomažin, ki je skozi svojo prakso panoramske fotografije in videa s tehniko green screen usmerjal dijake k oblikovanju zgodbe in k spoznavanju tehnoloških zmožnosti njene izvedbe. Panoramsko posnete fotografije in kratki videi, različne digitalne manipulacije, so prikaz situacij, ki simbolno izražajo stanje posameznikov in humorno preigravajo njihove občutke in odnose.

Umetnica Urša Vidic je spoznavala dijake drugega letnika z ustvarjalnim procesom, v katerem je poleg ideje pomembno tudi primerno načrtovanje in raziskava. Dijaki so najprej vsebine, na katere so se navezovali, premislili skozi zgodovinski in sodobni kontekst ter preverili najrazličnejše vire, nato pa oblikovali zamisel projekta in jo "virtualno" umestili na razstavo. Bistvo 3D renderjev je prav razmišljanje umetnika, kako umestiti delo v posamezen galerijski prostor, ko je prva stopnja - izdelava - projekta že zaključena. Prav tako pa je pomembna osnova za umetniško snovanje, torej priprava skice, zapiskov in idejnih virov.

Dodatna delavnica, ki so se je samoiniciativno udeležili dijaki umetniške gimnazije vseh letnikov, je bila delavnica z rezidenčnima finskima umetnikoma Aino-Marjatto Makki in Jaakkom Karhnuhenom. Udeleženci so izhajali iz kratkih poetičnih dialogov The Book of Knots psihoterapevta R.D. Lainga , ki se na metaforični lingvistični ravni nanašajo na primere njegove psihoterapevtske prakse. Skozi interpretacijo "vozlov" v tekstih so dijaki preizkušali situacije, ki se nanašajo na občutja ter psihološka stanja ljudi v medsebojnem odnosu. Nato so iskali nove situacije, zaplete in dialoge, ki so jih zapisovali in jih poskušali prevesti v performativno govorico. Video je del prikaza procesa in segment dela v nastajanju, ki ga bosta umetnika uporabila kot osnovo za njuno samostojno razstavo.

_________________________________________________________________________

ZAVOD CELEIA CELJE

Center sodobnih umetnosti

Galerija sodobnih umetnosti

Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenia

T: + 386 (0) 42 65 156; + 386 (0) 42 65 160

http://www.celeia.info

centersodobnihumetnosti@celje.si