O-STA

Agencija za energijo RS je izdala že 155 odločb licenc gospodarskim družbam za opravljanje energetske dejavnosti

Agencija za energijo RS je doslej dobila že 219 vlog za izdajo licenc za opravljanje energetske dejavnosti. Po prvem paketu 43. licenc, ki so jih energetskim gospodarskim družbam podelili aprila na Brdu pri Kranju, Agencija za energijo uresničuje svoje poslanstvo s permanentnim izdajanjem licenc, katerih pravna veljavnost nastopi šele po zaključenem upravnem postopku. Doslej je Agencija izdala že 155 odločb o pridobitvi licence, od tega jih je 83 že pravnomočnih. Tako je v teh dneh na Agenciji za energijo v postopku še 64 prispelih vlog za izdajo licenc in če bodo tudi za njihove prosilce ugotovili, da izpolnjujejo predpisane pogoje, bo v Sloveniji že v naslednjih dneh čez 200 veljavnih licenc za opravljanje energetskih dejavnosti.

Ker bi do začetka oktobra, natančneje do 9. 10. 2001, morala pridobiti licenco za opravljanje energetske dejavnosti vsa, v javno energetsko omrežje vključena energetska podjetja, na Agenciji za energijo glavnino vlog šele pričakujejo. Če so se pri oživljanju določil Energetskega zakona v prakso doslej podvizala energetska podjetja, ki jim proizvodnja energije predstavlja osnovno dejavnost in je brez pridobljene licence po 9. oktobru ne bi mogli več opravljati, pa je evidentno, da lastniki malih hidroelektrarn v Sloveniji v glavnem še čakajo z vlogami za izdajo licence za opravljanje energetske dejavnosti. Teh sicer ne bi potrebovali, če bi električno energijo proizvajali samo za samooskrbo, ker pa je velika večina slovenskih malih elektrarn vsaj občasno vključena v energetsko omrežje, jih bodo oktobra morali izključiti, če ne bodo imeli veljavnih licenc. Pri Agenciji za energijo RS tudi opozarjajo na dejstvo, da bi si proizvajalci energije v malih hidroelektrarnah lahko pridobili še status kvalificiranega proizvajalca električne energije, ki ga podeljuje Ministrstvo za okolje in prostor vlade RS. Brez tega statusa ne bodo mogli sklepati pogodb za odjem električne energije pod ugodnejšimi pogoji, to je po določeni ceni za kvalificirane proizvajalce, vendar pa je med pogoji zanj predpisana tudi veljavna licenca za opravljanje energetske dejavnosti, ki jo izdaja Agencija za energijo RS.

"Ocenjujemo, da smo doslej dobili slabo četrtino vlog za izdajo licenc za opravljanje energetske dejavnosti proizvodnje električne energije, saj je vseh elektrarn v Sloveniji, vključno z vsemi malimi nekaj čez 410. Natančnih podatkov sicer še ni, vendar pa bo seznam prejemnikov licenc za opravljanje energetske dejavnosti, ki nastaja v Agenciji za energijo RS, že v naslednjih mesecih odgovoril na vprašanje kdo v državi proizvaja in tudi prodaja električno energijo. S tem ne bomo omogočili le preglednejšega delovanja elektroenergetskega trga, ampak tudi bazo proizvodnih zmogljivosti, ki jo potrebuje vsaka nacionalna ekonomija za svoje strateško načrtovanje proizvodnje in prodaje električne energije. V tem je tudi smisel licenciranja in pridobivanja statusa kvalificiranih proizvajalcev električne energije, kot sestavine liberalizacije slovenskega energetskega trga. Gre namreč za tako pomembno področje, da je kljub spodbujanju tržnih zakonitosti treba poskrbeti tudi za to, da ne bi doživeli energetskega kolapsa, kakršen je v začetku letošnjega leta zajel ameriško zvezno državo Kalifornijo," je ob posredovanju zadnjih podatkov o izdanih licencah za opravljanje energetske dejavnosti, poudaril prof. dr. Jože Koprivnikar, direktor Agencije za energijo RS.

Po podatkih Zveze društev lastnikov malih hidroelektrarn, je vseh 353 vključenih članov v posamezna društva proizvajalcev električne energije v malih elektrarnah v Sloveniji vsaj občasno vključenih tudi v energetsko mrežo, ki odkupuje njihovo energijo. Zaradi tega je še posebej pomembno, da si še pravi čas pridobijo licence Agencije za energijo RS, saj bodo sicer že oktobra ostali brez dohodka od te prodaje.

Agencija za energijo bo na tem področju intenzivno delala tudi v poletnih mesecih, vendar pa treh četrtin pričakovanih vlog za izdajo licenc za opravljanje energetske dejavnosti, tudi zaradi predpisanega upravnega postopka, ne bo mogoče napisati takoj, ko bodo tudi lastniki malih hidroelektrarn spoznali, da bodo brez licenc ob dohodek od prodaje električne energije. Do tega dokumenta v procesu liberalizacije energetskega trga v Sloveniji, lahko ostanejo ravnodušni samo lastniki elektrarn, ki proizvajajo energijo izključno za svoje potrebe. Teh pa je v Sloveniji, po sedanjih ocenah Zveze društev lastnikov malih hidroelektrarn, manj kot 50.