O-STA

Med odločanjem o dostopu do elektrike iz uvoza je bilo storjenih več napak

Kar 12 pritožnikov je proti odločbam podjetja Elektro Slovenija d.o.o. (Eles) o dostopu do električnega omrežja za uvoženo elektriko v letu 2002 upravičeno protestiralo. Odločbe jim je upravljalec prenosnega omrežja poslal na osnovi prvega tovrstnega razpisa za pridobitev pravice dostopa do omrežja za potrebe uvoza električne energije v Sloveniji, objavljenega avgusta letos. To je ugotovila Agencija za energijo RS, ki je kot drugostopenjski organ sprejela dokončno odločbo o pritožbah, kolikor se jih je nabralo zaradi nestrinjanja z Elesovimi odločitvami in tako je tudi zapisano v odločbi, ki so jo prejeli danes. Poleg 11 pritožnikov, ki se niso strinjali tako s proceduralnimi kot vsebinskimi odločitvami Elesa, pa sta odpravljeni tudi obe odločbi za podjetji, ki jima je Eles naslednje leto dovolil dostop za uvoz električne energije. O vseh trinajstih vlogah bodo, kot jim nalaga odločba Agencije za energijo RS, na Elesu morali odločati še enkrat oziroma ponoviti postopek izbire. Agencija je tudi ugotovila, da je odločanje o vseh odločbah v medsebojni zvezi in je zato odločanje o vseh odpravljenih odločbah združila v enoten postopek.

Ker bi postopek o izbiri podjetij, ki so že v začetnem obdobju odpiranja slovenskega trga z električno energijo želela znižati svoj strošek za elektriko tudi z uvozom, moral spoštovati določila Zakona o upravnem postopku, so pritožniki upravičeno oporekali nekaterim proceduralnim in vsebinskim odločitvam Elesa. Agencija za energijo RS je namreč v zakonitem roku in po prejemu celotne dokumentacije ugotovila, da bo o pravicah za dostope do prenosnega omrežja za smer prenosa od slovensko-avstrijske oziroma slovensko-italijanske meje do odjemnih mest upravičenih odjemalcev električne energije treba odločati ponovno, saj je pri obravnavanju vlog, ki so prispele na razpis, prišlo do nekaterih bistvenih kršitev upravnega postopka. Tako na primer ni bila razpisana javna obravnava, na kateri bi se udeleženci razpisa lahko izjasnili o svojih argumentih in interesih. »Med drugim smo tudi ugotovili, da ni bilo nobenih razlogov, da Eles pri odločanju o dostopu do omrežja za uvoženo elektriko ni postopal v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku,« je med razloge za ugoditev pritožbam, skupaj z drugimi argumenti, izpostavil prof. dr. Jože Koprivnikar, direktor Agencije za energijo RS in dodal, da je narava kršitev upravnega postopka takšna, da jih ni mogoče sanirati brez odprave obstoječih odločb in ponovitve postopka odločanja pred organom prve stopnje, to je Elesom. Agencija za energijo RS je zato odpravila odločbe vseh 11 pritožnikov, že zaradi proceduralnih napak, čeprav so se pritožbe nanašale tudi na vsebino odločitev Elesa.

Ker pa se je na Elesove odločitve pritožilo tudi podjetje Količevo Karton d.o.o., ki mu je dostop do omrežja za uvoženo elektriko sicer bil dovoljen, ni pa bilo zadovoljno z dodeljeno količino, bo Eles moral ponovno odločati tudi o odločbah, v katerih je dovolil prenos uvožene elektrike do njihovih porabnikov. Poleg Količevo Karton d.o.o. torej tudi o odločbi Talum d.d. Kidričevo. Tudi ti, sicer ugodilni odločbi, se zaradi medsebojne vzročno-posledične povezave in pritožb zoper njiju odpravita, se glasi odločitev Agencije za energijo RS. Tudi zanje bo torej upravljalec prenosnega omrežja in razpisnik pogojev za dostop do omrežja za električno energijo iz uvoza moral ponoviti celotni postopek in se ponovno odločiti o tem, kdo bo v naslednjem letu v Sloveniji lahko uvažal električno energijo. V Agenciji za energijo RS tako poudarjajo, da bo Eles v ponovljenem postopku moral upoštevati tudi navodila, ki so jih zapisali v odločbo, ter se med ponovnim odločanjem držati okvirov in kriterijev, ki so določeni v javno objavljenem razpisu: Kriteriji za sklepanje pogodb o dostopu do prenosnega omrežja za prenos električne energije iz uvoza v letu 2002. Za ponovno odločanje oziroma izvedbo postopka ima Eles na voljo 30 dnevni zakonsko predpisani rok.

Od 28 vlog, kolikor jih je prispelo na omenjeni Elesov razpis (eno je zavrnil že Eles, ker ni bila popolna), jih je torej kar 13 vrnjenih v ponovno obravnavanje. Pravno veljavnost ohranjajo samo tiste odločbe, katerih vlagatelji se na prvotno odločitev Elesa niso pritožili, vsebina njihovih odločb pa tudi ne posega v pravice pritožnikov.