O-STA

Agencija za energijo RS pozdravlja odločitve o uvozu električne energije

Na redni mesečni tiskovni konferenci Agencije za energijo RS, sicer zadnji letos, so predstavniki te institucije posredovali vrsto novih podatkov, ki bodo bistveno vplivali na elektroenergetski položaj v Sloveniji v naslednjem letu. Predvsem so na Agenciji za energijo zadovoljni, da se je vlada RS odločila za sprostitev uvoza električne energije že v naslednjem letu, kar pomeni, da bo trg z električno energijo lahko začel delovati takoj. Nekaj zaslug za takšno odločitev imajo tudi na Agenciji za energijo RS, saj so zaradi znanih nezakonitosti v postopku odločanja Elesa o tem kdo bo lahko imel dostop do omrežja za uvoženo električno energijo v letu 2002 in kdo ne, pravzaprav opozorili na anomalije razumevanja trženja električne energije. Zdaj, ko se je pravzaprav pokazalo, da je razpis bil v bistvu odvečni ovinek do liberalizacije trga z električno energijo, bodo porabniki lahko kupovali energijo tam, kjer bodo dosegli boljše nakupne pogoje. Po zgladitvi uvozno izvoznega merjenja moči med Slovenijo in Avstrijo, je odpadel še zadnji zadržek za liberalizacijo trga električne energije v Sloveniji.

»Prepričani smo, da bodo bistveno nižji stroški za uporabo elektroenergetskih omrežij v naslednjem letu za največje odjemalce, spodbudili gospodarski razvoj in konkurenčno sposobnost kapitalsko in delovno intenzivne industrije v Sloveniji. Tudi to je med pomembnejšimi rezultati delovanja Agencije za energijo RS, ki prav te dni opravlja bilanco svojega komaj enoletnega dela. Razgalili smo delež cene, katerega odjemalci plačujejo za energijo in delež, ki ga plačujejo za uporabo elektroenergetskih omrežij, ter tako pokazali kje je pravzaprav mogoče najprej doseči racionalizacijo. Medtem ko je cena električne energije za gospodinjstva, ki vsebuje tudi cene za uporabo elektroenergetskih omrežij, v pristojnosti vlade RS, pa se zdaj že ve, da bodo veliki odjemalci za uporabo elektroenergetskih omrežij v letu 2002 plačali manj v primerjavi z letošnjim letom. Agencija je za Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, pridobila soglasje vlade in je tudi že objavljen v Uradnem listu» je danes poudaril prof. dr. Jože Koprivnikar, direktor Agencije za energijo RS. Dodal je še, da bo Agencija za energijo RS naredila vse, da v naslednjem letu ne bo prišlo do pomanjkanja električne energije v Sloveniji, kot nekateri celo že napovedujejo. "Gre za preveč strateško dobrino in za predvidljive procese, da bi lahko kdorkoli opravičil njeno pomanjkanje," je dodal dr. Koprivnikar.

Podatki, ki so jih zbrali na Agenciji za energijo RS, namreč dokazujejo, da bo električne energije v Evropi dovolj, res pa je, da je njena cena izjemno odvisna od ponudbe in povpraševanja. Ponudba in povpraševanje se spreminjata glede na lokacijo in čas odjema. Na borzah se cene lahko podvojijo ali razpolovijo znotraj enega poslovnega dneva. Zaradi tega je toliko bolj pomembno, da vsi poslovni subjekti v elektrogospodarski panogi v Sloveniji razmišljajo dolgoročno in modro. Ob tej predpostavki bo električne energije za slovenske potrebe dovolj, tako za gospodinjstva, kot za velike industrijske (ki jih imenujemo upravičene) odjemalce, še poudarjajo pri Agenciji za energijo RS.