O-STA

Agencija za energijo RS je začela s procesom odločanja o pritožbah na odločitve o dostopu do omrežja za uvoz električne energije

Potem, ko je Eles vseh 12 pritožb na odločitve o dostopu do omrežja za uvoz električne energije, vrnil Agenciji za energijo RS in ni izkoristil pravne možnosti, da jih spremeni, se je začel postopek dokončnega odločanja o pritožbah. Gre za prvi tovrstni primer v Sloveniji, Energetski zakon pa določa, da se tovrstni postopki rešujejo po postopku, ki ga predpisuje Zakon o splošnem upravnem postopku.

Agencija za energijo RS je v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku vseh 12 prejetih pritožb poslala vsem pravnim subjektom, ki so se pritožili na prvi razpis Elesa o dostopu do omrežja za uvoz električne energije v letu 2002 in Talumu, ki mu je bil dostop dovoljen. Ta podjetja so namreč stranke z morebitnimi nasprotnimi interesi, zato imajo osem dni časa, da odgovorijo na pritožbe njihovih konkurentov. Če te zakonske možnosti ne bodo izkoristili, bo Agencija za energijo RS, nadaljevala z odločanjem o pritožbah. Zakon ji je za sprejem odločitve določil 60 dnevni rok.

Ne glede na to, kaj bodo odgovorili iz podjetij, prijavljenih na Elesov razpis za uvoz električne energije, pa na Agenciji za energijo intenzivno pripravljajo temelje za odločitve o pritožbah. Ker gre za prvo tovrstno odločanje o sporih, ki izvirajo iz zavrnjenega dostopa do omrežja v postopku liberalizacije trga električne energije v Sloveniji sploh, gre hkrati tudi za postavljanje standardov in izoblikovanje prakse za reševanje sporov, ki se bodo pojavljaji v prihodnjih letih, ko bo razpisov za dostop do električnega omrežja za elektriko iz uvoza ter zavrnjenih dostopov še več. Zaradi tega ni pomembno samo upoštevanje zakonskih osnov, ki predpisujejo postopek odločanja, ampak tudi upoštevanje vsebinskih razsežnosti, teže in pomena odločanja, poudarjajo v Agenciji za energijo RS. Za vsako vlogo za dostop do omrežja , pa tudi za vsako pritožbo stojijo poslovni sistemi, ki si prizadevajo za liberalizacijo trga električne energije. Poleg tega pa je od prve odločitve o upravičenosti oziroma neupravičenosti pritožb, v marsičem tudi odvisno, kako se bo liberalizacija trga električne energije razvijala v prihodnosti. S tem zavedanjem bodo v Agenciji za energijo sprejeli odločitve, ki bodo dosledno spoštovale načelo zakonitosti in nepristranosti.