O-STA

Svetovni dan turizma v Žalcu in Šempetru

Svetovni dan turizma se vsako leto praznuje in obeleži 27. septembra. Njegov namen je spodbujati ozaveščenost globalne skupnosti o pomenu turizma in njegove družbene, kulturne, politične in ekonomske vrednosti.

ZKŠT Žalec skupaj s turističnim društvom Šempeter v Savinjski dolini pripravlja pester in zanimiv program za ta dan:

· Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije - ob 10. uri brezplačna animacija ročnega obiranja hmelja,

· Ribnik Vrbje - ob 15. uri brezplačno vodenje po ekološki učni poti okrog ribnika,

· 50% popust za ogled Savinove hiše, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije in Jame Pekel.

· Prireditev Rimljani v Šempetru, med 9. in 17. uro v Rimski nekropoli:

9.00-10.00 Priprava rimskega tabora

10.00-17.00 Rimljani na ogled (vojaki, sužnji, obrtniki, zeliščarji, rimske jedi, otroške rimske delavnice)

11.00 in 14.00 Predstavitev dogodkov iz življenja Rimljanov (vojaške veščine, prodaja sužnjev, ples vestalk)

16.00 Rimska cesta v slovenskem prostoru

9.00-17.00 Predstavitev turističnih društev Občine Žalec

Na prireditvi bodo sodelovali društvo Poetovia LXIX društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj, turistična društva Občine Žalec ter turistični podmladek OŠ Šempeter.

Vstop je prost.

Ob slabem vremenu prireditev v Šempetru odpade!