O-STA

Rezultati 84. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

84. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 11.12.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 84. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM084090103 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 578 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 502 lota naročil v skupni vrednosti 5.020.000.000 SIT po enotni ceni 99,420. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,50%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,459 in 99,344 (obrestna mera od 6,99% do 8,49% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 84. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 09.01.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 18.12.2002. Razpisana emisija 85. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM085160103 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 19.12.2002.