O-STA

Lista župana dr. Štefana Čelana - ekipa z elanom se predstavi

Tokrat se župan MO Ptuj dr. Štefan Čelan in vnovični kandidat na lokalne volitve odpravlja z Listo župana dr. Štefana Čelana, ki jo sestavlja 29 kandidatk in kandidatov za mestni svet. Po večini gre za nove obraze na lokalnem političnem parketu. Gre za pravi nabor izkušenih in modrih starejših ter zagnanih in energičnih mladih kandidatov.

1. Dr. Štefan Čelan - dr. kemijske tehnologije

Izhaja iz skromne družine, ki jo je prizadela prezgodnja smrt matere, zato je otroštvo preživel pri babici in tako spoznal, da če želi v življenju uspeti mora trdo delati, se izobraževati in biti predvsem pošten do sebe in do okolice. Deluje po načelu: do drugih bodi takšen kot želiš, da so drugi do tebe. Od leta 2002 naprej je župan Mestne občine Ptuj.

2. Asist. Metka Petek Uhan - dr.med.spec.

Direktorica in strokovni vodja v Zdravstvenega doma Ptuj ter zdravnica družinske medicine v ambulanti Zdravstvenega doma Ptuj. V skoraj 30 letih službovanja v zdravstvu, si je pridobila naziv asistenta in kot glavna mentorica na katedri za družinsko medicino. Je članica akademskega zbora Medicinske fakultete v Mariboru in med prvimi zdravniki v Sloveniji, ki je pridobila naziv mediatorja v zdravstvu.

3. Jure Hanc - inž. mehatronike

Je zaposlen na SŽ-VIT d.o.o., Center Ptuj kjer opravlja delo tehnologa v službi za vzdrževanje. V gasilstvu si je po 10 letih prostovoljstva pridobil naziv ''Gasilski častnik''. Od leta 2012 je tudi predsednik športnega društva Spuhlja.

4. Tatjana Vaupotič Zemljič - prof. razrednega pouka

17 let je ravnateljica OŠ Ljudski vrt, je nacionalna šahovska mojstrica, 3x ženska članska prvakinja Slovenije v šahu. Zadnjih 19 let deluje kot režiserka v ljubiteljski dramski skupini KD Grajena. V tem mandatu svetnica MS MO Ptuj. Med drugimi

dobitnica Bloudkove značke, Oljenke MO Ptuj in zaslužna krajanka ČS Grajena.

5. Marjan Cajnko

Je upokojenec Taluma Kidričevo. Od od leta 1997 je predsednik Kulturnega društva Rogoznica v katerem aktivno deluje šest sekcij s trenutno186 člani. Za svoje delovanje je prejel priznanje ČS Rogoznica za delovanje na področju ljubiteljske kulture; zlato Gallusovo značko za več kot 20 let zborovskega petja ter priznanje Zveze kulturnih društev Ptuj za leto 2012. Ves čas se je aktivno vključeval v obnovo Doma krajanov na Rogoznici.

6. Darja Harb, univ.dipl.ekon

V zadnjih desetih letih je dejavna na področju povezovanja izobraževanja in gospodarstva. Kot direktorica regijskega centra za višje in visoko šolstvo uspešno koordinirala aktivnosti akreditacije visokošolskega programa in visokega šolstva na Ptuju.

7. Tomi Držaj - univ. dipl. ekonomist

Zaposlen je v SKB d.d. . V prostem času se posveča družini ter uživa na skupnih izletih in druženju. Rad pomaga ljudem iskati rešitve na problem, če le lahko.

8. Helena Ocvirk - prof. defektologije

Helena Ocvirk je svojo poklicno pot začela na področju mentalnega zdravja oseb s posebnimi potrebami, danes je ravnateljica OŠ Olge Meglič. Pri svojem delu je profesionalna in odločna, prizadeva si za razvoj sodelovalne kulture.

9. Bogomir Širovnik

Po poklicu profesor razrednega pouka, trenutno zaposlen kot ravnatelj OŠ Mladika,

kjer je odgovoren za pedagoško in poslovno delovanje zavoda.

Je poročen, oče študentke in devetošolca, ki se v prostem času aktivno ukvarja

z ljubiteljsko kulturo saj pleše v folklorni skupini KD Rogoznica, prepeva v MoPZ Rogoznica,

Kot tajnik KD Rogoznica, ki trenutno šteje 6 aktivnih sekcij s preko 180 aktivnimi člani prispeva k ohranjanu in širjenju tradicije.

10. Mag. Danica Starkl

Vzgojiteljica predšolske in domske vzgoje, profesorica pedagogike in magistrica socialne pedagogike, svetnica, zaslužna ravnateljica (Primus, Žgečeva plaketa), članica Humanitarnega društva Soroptimist Ptuj.

Srečuje se z revščino in socialno izključenostjo posameznikov in družin. Zavzemala se bo za izboljšanje življenjskih pogojev sedanjih in bodočih generacij - področje sociale in šolstva.

Vodilo: delati z znanjem, izkušnjami in srcem.

11. Vegan Stanko - dimnikar

Je upokjeni dimnikar, ki nikoli ne počiva in se drži reka "Delo krepi človeka" . Še vedno je zelo aktiven in vključen v kar nekaj društev (Folklorna skupina Dolena, Kulturno društvo KTD Klopotec Soviče-Dravci, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze, Društvo cesarsko kraljevi Ptuj,...). Bil je tudi princ ptujskega karnevala v letu 2010.

12. Tatjana Caf - prof. slovenščine in matematike

Zaposlena je na OŠ Ljudski vrt, kje poučuje matematiko, ima pa tudi svoje podjetje SLOMAT, ki se ukvarja z lektoriranjem in inštrukcijami. Leta 2005 je postala Miss Štajerske in med leti 2007 in 2009 kot Ptujska vinska kraljica zastopala ptujske vinogradnike po vsej Sloveniji in celo do Bruslja. Prizadeva si, da bo Ptuj poslušen za mlade.

13. Edi Rižner, talilec-livar

Zaposlen je v družbi Javne službe Ptuj, delovna enota CERO Gajke, kjer je vodja večih enot, največjo odgovornost pa nosi pri skrbi za okolje in prostor.

14. Mojca Šibila Drobnič - magistra znanosti državnih in evropskih študij

Od leta 2001 zaposlena v Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj, kot samostojna strokovna sodelavka na področju podjetništva, regionalnega razvoja in kohezijske politike. Pri svojem delu se srečuje predvsem s pripravo, spremljanjem in vrednotenje strateško razvojnih programov regije in lokalnih skupnosti, ter njihovim usklajevanjem z dokumenti evropskega in državnega načrtovanja.

15. Gorazd Šket - prof. športne vzgoje

Izhaja iz enostarševske družine iz Miklavže na Dravskem polju, kjer je preživel mladost. Takšen način življenja ga je izoblikoval v trdno in odločno osebo. Hitro je oblekel dres Slovenskereprezentance v kadetski in mladinski kategoriji. Za NK Maribor je igral v takratni II.

Jugoslovanski ligi.Želja po znanju ga je gnala do odločitve, da je začel študirati ob delu, na FŠ v Ljubljani in študij zaključil z diplomo.

16. Cvetka Gobec - uni. dipl. pravnica

Je pozitivna oseba kateri lahko pripišemo delovne, komunikativne predvsem pa poštene lastnosti. Zmeraj je pripravljena na nove izive in spremembe. Svoje odločitve sprejema z vso odgovornostjo in na osnovi strokovnih argumentov.

17. Mitja Lah - univ. dipl. Biokemik

Dela v laboratoriju splošne bolnišnice Murska Sobota Rakičan, je podpredsednik PGD Podvinci, , predsednik NK Podvinci in svetnik ČS Rogoznica.

18. Lila Krajnc - medicinska sestra

Stanuje v Kicarju in je 29 let zaposlena v splošni bolnišnici Dr. Jožeta Potrča Ptuj na odd. za reanimacijo, anestezijo in bolečino. Trenutno je tudi absolventka visoke šole za socialno gerontologijo.

19. Dušan Vojsk, gradbeni delovodja

Zaposlen je kot gradbeni delovodja z 20 letnimi delovnimi izkušnjami. Delo, ki ga opravlja zajema organiziranje in vodenje ljudi ter dela in nadzor opravljenih storitev ter dela. Prav tako je že 25 let prostovoljni gasilec, trenutno je predsednik PGD Kicar ter podpoveljnik OGZ Ptuj.

20. Nataša Belšak Šel - univ. dipl. inž. kem. tehnologije

Je zaposlena na ZRS Bistra Ptuj kot mlada raziskovalka iz gospodarstva, zaključuje podiplomski študij kemijske tehnike. Področje delovanja so okoljske tematike, ki vključujejo ravnanje z odpadki in obnovljive vire energije.

21. Marjan Satler - prometni tehnik

Zaposlen je na Pošti Slovenije in opravlja delo pismonoša na terenu.Vsak dan je v kontaktu z ljudmi saj je tudi poveljnik gasilske enote.

22. Aljana Kotnik, gimn. maturant

Je gospodinja, ki večino časa vlaga v opravila doma in skrb za družino. V preteklosti je učila matematiko na različnih šolah, prvo delovno mesto je bilo v TAM-u na homologaciji vozil. Kot pridna gospodinja ve koliko časa vzame tovrstno delo, zato se zlahka poistovte z ženskami, ki preživljao svoje življenje doma in jim s svetovanjem pomaga pri reševanju najrazličnejših težav.

23. Zoran Hvala - tesar

Zaznamuje ga velika delavnost, solidarnost in pripravljenost na pomoč soljudem. 23 let je član Športnega društva Grajena, kjer je bil več kot 20 let aktiven igralec, trener, trenutno je predsednik društva. Leta 2009 je bil med ustanovnimi člani Korantov Grajena.

24. Ksenija Rakuša - dipl. ekonomistka

Ima dolgoletne delovne izkušnje v negospodarskih dejavnostih na področju poslovno-finančnega poslovanja. Njeno delo zajema naloge kot so: presoja in pojasnjevanje stanja uspešnosti poslovanja, analiza finančnih informacij, finančno vodenje nacionalnih in mednarodnih projektov in načrtovanje poslovno-finančnega poslovanja zavoda.

25. Drago Ačimovič , prof. športne vzgoje

Drago Ačimovič je športni pedagog v osnovni šoli. V preteklosti je organiziral in vodil različne mladinske tabore, kolonije, šole v naravi, športne prireditve, tudi mednarodne, v različnih športih. Je tudi mladinski planinski vodnik pri PZS in nogometni trener s PRO licenco.

26. Gregor Čuček - dipl. inž. rač. in inf.

Šolanje je končal na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Trenutno je zaposlen kot informatik v družbi Javne službe Ptuj. Prosti čas najraje preživlja s prijatelji in družino.

27. Miran Kovačič - strojni tehnik

Je oseba z dvajsetletno poslovno prakso. Vedno pripravljena sprejemati nove izive in slediti zastavljenim ciljem!

28. Fredi Kmetec, vulkanizer

Že 30 let je samostojni podjetnik. Že drugi mandat je predsednik športne zveze MO Ptuj in predsednik nogometnega kluba Drava Ptuj. Bil je tudi pobudnik in organizator več dobrodelnih akcij.

29. Mag. Alen Hodnik

Je strokovnjak za področja javnih razpisov in gospodarskih javnih služb. Trenutno je direktor družbe Javne službe Ptuj, ki v mestu skrbi za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti v javnem interesu. Prosti čas najraje preživi z družino, ko čas dopušča pa rad igra tudi košarko in tenis.

Lista župana dr. Štefana Čelana svoj program gradi na naslednjih načelih: negujemo tradicijo, gradimo prihodnost, razmišljamo svobodno, spoštujemo drugačnost in ustvarjamo v harmoniji. V osnovi se bodo trudili za dvig kakovosti življenja na vseh področjih življenja in dela. Vsebina programa je razdeljena na osem prioritetnih razvojnih področij: turizem, vzgoja in izobraževanje, kultura in staro mestno jedro, športna infrastruktura in prosti čas, okolje in prostor, socialna in požarna varnost občanov, gospodarstvo in podjetništvo ter prometna infrastruktura. Več inforamcij najdete na spletni strain www.celan.si.