O-STA

Mestna občina Ptuj uspešna pri pogajanjih za pridobitev evropskih sredstev za razvoj mestnih občin za obdobje 2014-2020

Pripravljeni projekti, ki bodo v obdobju 2014-2020 deležni sofinanciranja iz naslova EU sredstev, ter neposredno prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest v gospodarstvu, izboljšanju bivalnega okolja v Mestni občini Ptuj, oživljanje mesta in posameznih mestnih predelov ter prenovi javnih površin za oddih, rekreacijo, za dostopnost do kulturnih vsebin ter medgeneracijsko povezovanje.

Ker pa je spodbujanje trajnostnega razvoja urbanega območja tudi zelo velikega pomena za Mestno občino Ptuj, so se na pobudo župana Mestne občine Ptuj dr. Štefana Čelana in kandidata v drugem krogu lokalnih volitev, združile vse slovenske mestne občine, ter uspele povečati višino evropskih sredstev za ta finančni instrument. Na seznam upravičenk do teh sredstev v obdobju 2014-2020 se je tako uvrstila tudi Mestna občina Ptuj.

Zaradi pomembnosti mestnih občin, ki imajo v gospodarstvu pomembno vlogo kot središče povezav, inovacij, ustvarjalnosti in storitev, se je Slovenija v finančni perspektivni 2014-2020 odločila za uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb. V prvotnem predlogu so bile v uporabo tega instrumenta, s strani države, vključene samo tri največje metne občine (Ljubljana, Koper in Maribor).