O-STA

Pri svetovno znani založbi Oxford University Press izšla nova knjiga doc. dr. Tanje Pipan

V mesecu juniju je pri svetovno znani založbi Oxford University Press izšla znanstvena monografija sodelavke Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne doc. dr. Tanje Pipan "Shallow Subterranean Habitats: Ecology, Evolution, and Conservation" ("Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija in varovanje"). Monografija je rezultat več kot desetletje dolgega sodelovanja s svetovno priznanim profesorjem s področja biologije in evolucije podzemeljskih organizmov in podzemeljskih habitatov Davidom C. Culverjem z ameriške univerze (Washington, DC).

Oba avtorja sta že leta 2009 na povabilo iste založbe objavila monografijo "The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats" ("Biologija jam in drugih podzemeljskih habitatov"). To je ena prvih celovitih sintez, ki prispeva k pravemu razumevanju biologije in ekologije podzemeljskih habitatov. Odlikuje se po bogatem izboru primerov organizmov ter jam in drugih podzemeljskih habitatov, od koder so predstavljene združbe podzemeljskih organizmov, podzemeljske vrste in opisane prilagoditve podzemeljskih organizmov. Poudarek je na opisu bioloških procesov v tem edinstvenem okolju, kot tudi na varovanju in upravljanju z njimi. Monografija je bila med ciljno znanstvenoraziskovalno publiko izjemno sprejeta, objavljene so odlične recenzije in kritike, na podlagi katerih je založba Oxford University Press avtorjema omogočila izdati drugo monografijo z naslovom Shallow Subterranean Habitats: Ecology, Evolution, and Conservation. Avtorja tu celovito in celostno opisujeta različne tipe vodnih in kopenskih plitvih podzemeljskih habitatov, ki ležijo manj kot 10 m pod površjem in med katere sodijo obsežne jame v lavi, kot tudi miniaturni prostorčki, špranje in razpoke v jamskem stropu (epikras) ali v prsti. Z ekološkega, biološkega, evolucijskega, naravovarstvenega in geografskega vidika so predstavljeni tudi drugi habitati: mezišča ali hipotelminorejični habitati, habitati v meliščih in drugih terestičnih MSS (milieu souterrain superficiel) habitatih, interstecielni habitati vzdolž rek in potokov ter plitvi karbonatni vodonosniki v sušnih predelih Avstralije. Plitvi podzemeljski habitati imajo v primerjavi z globlje ležečimi jamami le malo skupnih značilnosti, razen tega, da so afotični in da jih poseljuje specializirana favna, prilagojena na razmere v podzemlju. Fascinantni habitati, ki nosijo ključ za razumevanje prilagojenosti organizmov na podzemeljsko okolje tudi na splošno!

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 3315 397, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si