O-STA

Rezultati 56. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 20. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

56. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

20. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC,

ki je bila v ponedeljek, 23.12.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 56. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM056270303 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 854.923 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 6.850.480.000 SIT po enotni ceni 97,864. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 8,73%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,200 in 97,802 (obrestna mera od 7,33% do 8,99% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 56. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.03.2003.

Razpisana emisija 20. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM020270603 je znašala 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 887.567 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 650.000 lotov naročil v skupni vrednosti 6.226.155.000 SIT po enotni ceni 95,787. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 8,75%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,035 in 95,533 (obrestna mera od 1,94% do 9,30% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 20. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 26.06.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 28.01.2003, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 25.02.2003.