O-STA

NLB dezinvestirala del naložbe v družbi Petrol

NLB d.d. je v skladu s sprejeto Strategijo dezinvestiranja nestrateških lastniških naložb, v okviru procesa zbiranja ponudb, dezinvestirala del naložbe v družbi Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.

Posel bo izpeljan danes, v četrtek, 30. oktobra s prodajo 63.182 delnic družbe Petrol d.d. in prejemom kupnine v višini 17 mio EUR.

Prodaja je pomemben mejnik v dezinvesitranju nestrateškega portfelja in je v skladu s sprejetimi zavezami Evropske komisije o zmanjševanju naše udeležbe v lastništvu gospodarskih družb.

NLB d.d. svoje vloge ne vidi v upravljanju lastniških deležev v podjetjih in je hkrati zavezana, v skladu s sprejetimi zavezami Evropske komisije, k zmanjševanju svoje udeležbe v lastništvu gospodarskih družb na nižjo raven.