O-STA

24. Skupščina NLB d.d.

Danes, 3. novembra je potekala 24. Skupščina NLB d. d.. Na njej je bila odpravljena pomanjkljivost oziroma nejasnost v zvezi s statutarnimi spremembami, ki so bile sprejete že na 23. skupščini delničarjev NLB d.d. v juliju 2014. Edini delničar je na seji zahteval razširitev dnevnega reda skupščine s predlogom za izvolitev novega člana Nadzornega sveta banke. Sklep je bil izglasovan. Skupščina je za sedmega člana Nadzornega sveta banke izvolila dr. Petra Groznika.

Na 24. skupščini delničarjev NLB d.d. razen treh manjših statutarnih sprememb, opravljenih na željo edinega delničarja, niso bile sprejete nove vsebinske spremembe statuta. S tem je bila odpravljena tehnična vsebinska pomanjkljivost 23. Skupščine delničarjev NLB d.d. na način, ki bo banki omogočal pripravo ustreznega čistopisa Statuta. Edini delničar je na seji zahteval razširitev dnevnega reda skupščine s predlogom za izvolitev novega, sedmega člana Nadzornega sveta banke. Na podlagi izglasovanega sklepa je skupščina za novega člana nadzornega sveta potrdila dr. Petra Groznika, ki bo svoj štiriletni mandat nastopil jutri.


NLB Korporativno komuniciranje