O-STA

Strokovno srečanje 24. Primorski slovenistični dnevi

Nova Gorica, 5. november 2014

Tematika prve svetovne vojne v slovenski književnosti

Temnica na Krasu, 7.11.2014

Leto 2014 zaznamuje stoletnica začetka velike vojne, ki je močno odmevala tudi v književnosti, zato letošnje Primorske slovenistične dneve, ki bodo potekali v petek, 7. novembra letos, v Temnici na Krasu, posvečamo tej tematiki.

Primorski slovenistični dnevi so pomembno strokovno srečanje, ki ga od leta 1990 izmenično organizirajo primorska slovenistična/slavistična društva: SD Nova Gorica, SD Koper in SD Trst-Gorica-Videm.

Na srečanju bo sodelovalo deset referentk in referentov (Zoran Božič, Tonja Jelen, Robert Jereb, Klemen Lah, Marija Mercina, Katja Mihurko Poniž, Bojana Reščič Modrijančič, Adrijana Špacapan, Vladka Tucovič,in Vita Žerjal Pavlin), ki bodo v treh sekcijah predstavili prvo svetovno vojno in njene posledice v srednješolskih berilih, vlogo žensk v veliki vojni, odzive posameznih besednih ustvarjalk in ustvarjalcev nanjo (Prežihovega Voranca, Boža Voduška, Marije Kmet, Damirja Feigla, Vide Jeraj, Cirila Drekonja, Stana Kosovela, Antona Batagelja, Iga Grudnu, Franceta Bevka, Joža Lovrenčiča, Andreja Budala, Petra Butkoviča, Ivan Preglja, Alojza Gradnika in drugih) ter literarne poti po soški fronti. Na simpoziju bomo predstavili tudi revijo Razpotja, revijo humanistov Goriške, predvsem posebno številko, posvečeno slovenščini.

Primorske slovenistične dneve organizira Slavistično društvo Nova Gorica v sodelovanju z Občino Miren Kostanjevica, Univerzo v Novi Gorici in Meddruštvenim odborom za pripravo PSD in s pomočjo TIC Temnica, Inotherm, ŠC Nova Gorica, Vinske kleti Goriška Brda in nekaterih posameznikov. Pokrovitelj srečanja je podjetje Brezavšček d. o. o., Kamnoseška dejavnost.

Stokrovno srečanje bo potekalo med 9. in 14. uro v dvorani obnovljene stare šole v Temnici in se nadaljevalo po 15. uri na Cerju s pestrim programom.

Dodatne informacije:

Ernesta Furlan Dejak, predsednica Slavističnega društva Nova Gorica.

GSM: 031 656 549

Andreja Leban