O-STA

NLB s finančnim prestrukturiranjem podjetij prispevala k ohranitvi več kot 15 tisoč delovnih mest

Pri finančnem prestrukturiranju slovenskega gospodarstva ima NLB kot največja slovenska banka vodilno vlogo. Po podatkih Banke Slovenije, ki spremlja najbolj kompleksne primere, smo na dan 30. septembra 2014 kot koordinator oziroma agent vodili več kot 43 odstotkih prestrukturiranj izmed do sedaj uspešno zaključenih 30. To je bistveno več, kot znaša 22-odstotni tržni delež banke na področju kreditiranja gospodarstva. NLB je uspešno koordinirala predvsem največje in najbolj kompleksne primere, katerih skupna zadolženost do bank presega več kot 60 odstotkov in kjer je šlo za ohranitev delovnih mest več kot 60 odstotkov zaposlenih glede na vse zaposlene. Ugotovitve temeljijo na 30 uspešno prestrukturiranih podjetjih, ki jih spremlja regulator.Za nami je precej uspešnih finančnih prestrukturiranj, kjer smo odigrali odgovorno vlogo koordinatorja. Med njimi lahko izpostavimo Skupino Mercator, Skupino Pivovarna Laško, TPV Novo mesto, Trimo. Pri tem je naša aktivna vloga doprinesla k ohranitvi več kot 15.000 delovnih mest v ključnih slovenskih podjetjih. Zdaj je na družbah samih, da po uspešnem finančnem prestrukturiranju s polno odgovornostjo nadaljujejo tudi s poslovno sanacijo. V tem trenutku se na področju prestrukturiranja kot koordinator in agent posvečamo 930 poslovnim subjektom v okviru 124 poslovnih skupin s skupno izpostavljenostjo 1,2 milijarde. Nekaj večjih prestrukturiranj bomo predvidoma zaključili že do konca leta 2014. Pri tem izpostavljamo, da je v gospodarstvu potrebno procese prestrukturiranja nadaljevati in konkurenčno utrditi poslovne modele podjetij, saj bodo le tako lahko še naprej zniževala stopnjo zadolženosti, še zlasti z doseganjem nove poslovne rasti. Taka podjetja so lahko privlačna za strateška partnerstva in nove naložbe v lastniški kapital. Robustni poslovni modeli in mednarodna konkurenčnost sta najboljši zagotovili za gospodarsko rast in visoko zaposlenost slovenskega gospodarstva.
NLB Korporativno komuniciranje