O-STA

Znanstveno srečanje Rostoharjevi dnevi 2014

Spoštovani,

Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizira znanstveno srečanje Rostoharjevi dnevi 2014. Srečanje bo potekalo 14. in 15. novembra 2014 na Filozofski fakulteti. Namenjeno je slovenskim psihologom raziskovalcem in študentom psihologije, izmenjavi raziskovalnih izkušenj, novih znanstvenih spoznanj, predstavitvi raziskovalnih projektov psihologov in študentov psihologije ter povezovanju raziskovalcev na področju psihologije znotraj Slovenije. Na programu je 46 prispevkov (referatov in interaktivnih posterjev) z različnih področij psihologije: razvojne in pedagoške psihologije, psihologije dela in organizacije, klinične in zdravstvene psihologije, psihološke preventive in kognitivne znanosti.

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Raziskovalno_delo/Rostoharjevi_dnevi .

Z lepimi pozdravi,

Kristina Zajc Božič

sam. str. delavka za spremljanje dejavnosti Filozofske fakultete

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

tel. št.: 01/241 12 16