O-STA

17. redna seja Nadzornega sveta NLB

13. december 2014

V petek, 12. decembra, se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 17. redni seji, na kateri je med drugim potrdil Politiko upravljanja NLB d.d., ki jo bo banka v prihodnjih dneh javno objavila na svojih spletnih straneh in na borznem sistemu SEOnet. Na nadzornem svetu je potekala vsebinska razprava o planu NLB Skupine za leto 2014 in načrtih za prihodnje srednjeročno obdobje, kot tudi o dosežkih pri poslovanju v letošnjem letu, ki so - tako po prihodkovni plati kot pri optimiziranju stroškov - pozitivno izstopajoči tudi v primerjavi z bančnim sistemom in konkurenco. Seje nadzornega sveta se je (že tretjič) udeležila tudi predstavnica družbe KPMG, saj ta družba opravlja funkcijo nadzora nad izpolnjevanjem zavez Republike Slovenije do Evropske komisije v postopku odobrene državne pomoči NLB.


NS se je seznanil z rednimi poročili interne revizije ter centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete, vključno z izvajanjem priporočil Banke Slovenije. NS se je seznanil tudi z napredkom pri nekaterih poslih banke ter podal soglasja k tistim, za katere je to potrebno in se, kot običajno, seznanil s poročili Komisij nadzornega sveta. Podal je soglasje k več odpisom terjatev banke v skladu s statutom NLB. Člani nadzornega sveta so se na seji uradno seznanili tudi z odstopno izjavo člana uprave Nime Motazeda, ki zapušča NLB 18. decembra.

Odstop člana NS NLB Gorana Katušina

Nadzorni svet je na svoji seji sprejel odstop člana nadzornega sveta NLB gospoda Gorana Katušina (SID banka d.d.), in sicer s 13. decembrom letos. Goran Katušin je kot razlog za odstop navedel prevzemanje novih odgovornosti in pristojnosti v svojem poslovnem okolju oz. karieri. Te mu ne dopuščajo več dovolj časa za kakovostno pripravo na seje NS in komisij, v katerih je sodeloval, in s tem odgovorno opravljanje zahtevne funkcije člana NS. Člani nadzornega sveta so se mu zahvalili za tvorno in vselej vsebinsko sodelovanje, pri katerem so vedno prišle do izraza njegove bogate in raznovrstne bančne izkušnje. Nadzorni svet nemoteno nadaljuje svoje delo s šestimi člani.

Na koncu seje se je nadzorni svet ob izteku leta 2014 zahvalil vodstvu in vsem zaposlenim v NLB za zavzeto delo in vložene napore za celovito preobrazbo banke, ki se že zrcalijo v ponovno uspešnem in dobičkonosnem poslovanju. Preobrat k pozitivnemu rezultatu ni prišel sam od sebe. Po prihodkovni strani je plod intenzivnega proaktivnega dela s strankami in za stranke ter usmerjenosti k poslom, po stroškovni strani pa rezultat nenehnega dela na optimizaciji in zniževanju stroškov. Na temelju dosledne zavezanosti najvišjim etičnim standardom in integriteti se banka zdaj z vso energijo že usmerja v razvoj produktov in trga, da bi povečala zadovoljstvo strank, ki je edino zagotovilo za njeno mednarodno konkurenčnost.

Nadzorni svet NLB

Vsa sporočila za javnost