O-STA

Sprememba prometnega režima, umestitev led zaslonov in varovanje v času silvestrovanja na prostem, 31. 12. 2014

Sprememba prometnega režima, umestitev led zaslonov in varovanje v času silvestrovanja na prostem, 31. 12. 2014

Zavod Celeia Celje v letošnjem letu organizira silvestrovanje na prostem, ki ga bodo lahko obiskovalci preživeli v družbi s trenutno najpopularnejšim ansamblom narodno zabavne glasbe v Sloveniji, Modrijani. Zavedajoč se, da bo dogodek obiskalo veliko število obiskovalcev, smo na Zavodu Celeia Celje, v sodelovanju s pristojnimi službami MOC ter zunanjimi partnerji (PU Celje, ZŠAM Celje, Sintal Celje ...), zagotovili ustrezen prometni režim s pripadajočo signalizacijo ter varovanje in poskrbeli za slišnost in vidnost dogodka v mestnem središču.

AVDIO-VIDEO PODPORA SILVESTROVANJA

Na Zavodu Celeia Celje smo se prav tako odločili za zagotovitev avdio-video podpore prenosa dogodka na Krekovem trgu. Uporaba t. i. led zaslonov, umeščenih v centru mesta, na t. i. "Zvezdi" in na Prešernovi ulici, bo omogočala vidnost in slišnost dogajanja v središču mesta, led zaslon pa bo nameščen tudi na odru na Krekovem trgu.

VAROVANJE DOGODKA

Za varnost obiskovalcev in nastopajočih bo poskrbelo podjete Sintal Celje, ki bo na ta dan nudilo zadostno število varnostnikov / rediteljev smiselno razporejenih po mestnem središču.

POPOLNA ZAPORA PROMETA

Po državni cesti G1-5 na odseku med Cankarjevo in Pleteršnikovo ulico.

ZAČASNE SPREMEMBE PROMETNEGA REŽIMA Z UREDITVIJO POPOLNE ZAPORE PROMETA

  • Gubčeve ulice v času 31. 12. 2014 od 07.00 do 0300 ure, z dovoljenjem za TAXI.
  • Prešernove ulice v času 31. 12. 2014 od 14.00 do 0300 ure.

POSTAVITEV ZAČASNE PROMETNE SIGNALIZACIJE POPOLNE ZAPORE PROMETA MOTORNIH VOZIL NA

- križišče Cankarjeva-Gubčeva: prometna signalizacija, jeklene ograje, reditelj,

- križišče Prešernova-Trg C.knezov: prometna signaliz., jeklene ograje, reditelj,

POSTAVITEV ZAČASNE USMERJEVALNE SIGNALIZACIJE VODENJA OBISKOVALCEV PRIREDITVE NA PARKIRIŠČA Z OZNAKO "P SILVEST" NA NASLEDNJIH LOKACIJAH

- za obiskovalce iz smeri severne vpadnice (Mariborske ceste):

· za smer desno v križišču Levstikova - Mariborska,

· za smer desno v križišču Levstikova - Vrunčeva,

· za smer desno v križišču Vrunčeva - parkirišče Kurivo,

· za smer desno v križišču Aškerčeva - Cankarjeva

· za smer desno na Aškerčevi - uvoz na parkirišče Tkanina.

- za obiskovalce iz smeri zahodne vpadnice:

· za smer desno v Magistrala - Vrunčeva,

· za smer levo v križišču Vrunčeva - parkirišča Kurivo,

· za smer desno v križišču Ljubljanska - Jurčičeva

- za obiskovalce in smeri južne vpadnice

· za smer levo v Partizanska ulica XIV. divizije,

· za smer desno v rondoju v Liscah,

- za smer desno v križišču Čopova - Trubarjeva

Na lokacijah spremenjenega prometnega režima bodo prisotni reditelji ZŠAM Celje.

Na vpadnicah v mestno jedro bodo poleg oznak za parkirišča nameščene tudi opozorilne table za prepoved vnosa pirotehnike in steklovine.

Na silvestrovanju bodo prav tako prisotna vozila prve pomoči in požarno varnost.

Zaradi pričakovanega velikega št. obiskovalcev, bo poskrbljeno tudi za gostinske storitve na več lokacijah v mestnem središču.