O-STA

NLB zaenkrat ohranja lastniški delež v Skupni pokojninski družbi

8. januar 2015

V preteklem času so se v javnosti pojavljala številna ugibanja v zvezi s prodajo lastniškega deleža NLB v Skupni pokojninski družbi. Prevzemno ponudbo Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana smo v NLB skrbno pretehtali po vseh kriterijih, vključno s ponujeno ceno. Uprava NLB je na podlagi temeljite analize prednosti in pomanjkljivosti prodaje in ohranitve lastniškega deleža NLB v Skupni pokojninski družbi sprejela odločitev, da lastniški delež v Skupni pokojninski družbi zaenkrat ohrani.


Sprejeta odločitev je skladna z novo strategijo NLB Skupine. Nove Strateške usmeritve NLB Skupine 2014 - 2018, ki jih je konec februarja 2014 potrdil Nadzorni svet NLB, zavarovalniški del NLB Skupine opredeljujejo kot strateško dejavnost. Poleg Skupne pokojninske družbe vanj sodita še NLB Vita in NLB Nov penziski fond.

NLB Korporativno komuniciranje