O-STA

Na prostoru emonskega foruma nastaja nova, inovativna podoba slovenskega podjetništva

28. januar 2015

NLB Center inovativnega podjetništva nastaja z namenom prisluhniti potrebam mikro in malih podjetij v začetni (start-up) oziroma zgodnji fazi razvoja ter socialnega podjetništva. Z lastnimi viri in s pomočjo zunanjih partnerjev vzpostavljamo učinkovito podporno okolje, ki bo imelo širši družbeni učinek na podobo podjetništva v Sloveniji, še posebej med mladimi. V banki želimo prav na segmentu malega gospodarstva, ki predstavlja gonilo družbenega napredka, odigrati vodilno vlogo in jasno pokazati svojo družbeno odgovornost.


Zato smo konec minulega leta podjetnikom tega segmenta v brezplačen najem ponudili poslovne prostore in na ta način pričeli sooblikovali podporno okolje za njihovo rast in razvoj. Odziv na razpis NLB Centra za inovativno podjetništvo (v ustanavljanju) je bil nad pričakovanji, saj je v razpisanem roku prispelo kar 36 ponudb. Prvi najemniki izpraznjenih prostorov NLB Jose Antonio Morales Caceres s.p. iz Murske Sobote, Štajerski tehnološki park d.o.o. iz Maribora in Javni zavod Cene Štupar iz Ljubljane so se v četrtek, 22. januarja srečali s predstavniki banke, državnih organov in univerze.

Srečanje z najemniki

Skupaj z arhitekti in študenti arhitekture so viharili možgane za pripravo inovativnih konceptov ureditve prostorov NLB Centra za inovativno podjetništvo in analizirali potrebe po medsebojnem sodelovanju ter se medsebojno družili in povezovali. Ob tej priložnosti je predsednik uprave Janko Medja poudaril, da je za NLB razvoj mikro in malih podjetij velikega pomena. "Strategija NLB kot vodilne bančne skupine je jasna, nalaga pa nam tudi veliko družbeno in ekonomsko odgovornost. S predanostjo se osredotočamo na preobrazbo banke v vzdržno, dobičkonosno in etično institucijo, postati želimo generator družbenih sprememb. NLB Center inovativnega podjetništva je eden od pomembnih korakov na tej poti."

Goste sta nagovorila tudi Gregor Sakovič, direktor NLB Centra za inovativno podjetništvo in Blaž Brodnjak, član uprave NLB. Slednji je poudaril, da smo v NLB dosegli preobrat in stabilizirali poslovanje: "Zato imamo privilegij, da se vprašamo kaj je naša bodočnost in to je malo in srednje podjetništvo, ki tvori hrbtenico vsakega razvitega gospodarstva. Naše poslanstvo je, da se na tem področju omogoči in spodbudi razvoj, pri tem pa želimo prisluhniti vašim izzivom in predvsem poslovnim priložnostim. NLB Center inovativnega podjetništva vidimo tudi kot podporno okolje, ne nujno povezano s financiranjem. NLB ima namreč ogromen informacijski kapital in izmenjava informacij ter poslovnih stikov sta lahko učinkovita spodbujevalca hitrejšega razvoja."

Gregor Sakovič je prepričan, da bomo na tovrstnih srečanjih, namenjenih povezovanju različnih idej in pogledov, lažje prihajali do optimalnih rešitev. To nedvomno dokazujejo tudi izsledki delavnice, kjer so različni udeleženci skupaj iskali inovativne koncepte za ureditev prostorov NLB Centra inovativnega podjetništva. V banki želimo urediti prostore z veliko odgovornostjo do Ravnikarjeve kulturne dediščine, hkrati pa jim želimo vdihniti novo, inovativno vsebino in strankam kvaliteto poslovanja predstaviti tudi skozi dober interier. Ob tem pa ostaja naša velika priložnost in izziv, da se NLB Center inovativnega podjetništva razširi na ozemlje celotne države in združuje vse vrste podjetništva ter aktivno sodeluje z vsemi deležniki.

NLB Koporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost