O-STA

Mercator banki odstopil terjatve iz naslova nakupov s Pika kartico - poslovanje za imetnike Pika kartice ostaja nespremenjeno

30. januar 2015

Na podlagi pogodbe med Mercatorjem d.d. in NLB d.d. je Mercator banki odstopil vse sedanje in bodoče obveznosti iz naslova nakupov s Pika kartico. Odstop terjatev banki ne bo vplival na nakupe in poslovanje s Pika kartico, kakor tudi ne na način poravnave obveznosti iz naslova Pika kartice, se pa spreminja TRR številka za poravnavo obveznosti za nakupe s Pika kartico.


Na podlagi medsebojne pogodbe med Mercator d.d. in NLB d.d. je Mercator d.d. prenesel svoje terjatve iz naslova Pika kartice na NLB d.d. S tem sta družbi optimirali svoje delovanje in izkoristili priložnost, da izkoristita področji primarnih dejavnosti in optimirata svoje finančne cilje. Na ta način podjetji dokazujeta, da podjetja (še) razpolagajo s komplementarnimi dejavnostmi in da lahko svoje poslovanje optimirajo ter se osredotočijo na primarno dejavnost.

V skladu s Pogodbo o odstopu terjatev med Mercator d.d. in NLB d.d. se spreminja TRR številka za poravnavo obveznosti za nakupe s Pika kartico. Stranke, ki poravnavajo obveznosti prek UPN ali prek spletne banke, bodo svojo obveznost na Pika kartici, ki je navedena na obračunu, v prihodnje poravnavale na TRR številka SI56029230260861755. Sprememba računa bo navedena na mesečnih obvestilih.

Način poravnave obveznosti na Mercatorjevih prodajnih mestih ali z neposredno obremenitvijo plače ali bančnega računa ostaja nespremenjen.


NLB Korporativno komuniciranje