O-STA

Preskok v investicijsko razmišljanje

30. marec 2015

Danes, 30. marca, je NLB na Brdu pri Kranju organizirala Investicijski forum za posameznike in podjetja. Številni priznani strokovnjaki s področja financ, bančništva in gospodarstva so zbranim udeležencem spregovorili o okoliščinah in izzivih investiranja.


Celovita bančna ponudba zahteva dobro razvit proces zagotavljanja servisa strankam in upravljanja z njihovimi potrebami ter željami. Pri tem je svetovanje strankam ključnega pomena. Del tega predstavlja tudi današnje strokovno srečanje, ki je orisalo investicijske okoliščine doma in v tujini ter psihološke in sociološke dejavnike, ki vplivajo na odločitve o naložbah.

Ukrepi vlade za spodbujanje gospodarstva

V pozdravnem nagovoru je Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izrazil trdno prepričanje, da bo del investicijskih priložnosti realiziran že v letošnjem letu. Vlada si bo prizadevala spodbujati gospodarstvo predvsem z odpravo administrativnih ovir, izboljšanjem delovno-pravne zakonodaje, spodbujanjem internacionalizacije in tujih neposrednih investicij, s podporo finančnemu in poslovnemu prestrukturiranju podjetij in s premišljeno privatizacijo v korist države in podjetij. Za donosnost državnih podjetij pa bo po ministrovih besedah ključno merilo "polje donosnosti".

Branko Žibret iz A. T. Kearneya je v nadaljevanju poudaril, da banke polovico prihodkov ustvarijo le z deset do dvajset odstotki svojih strank. Gre za poseben segment, ki zahteva posebno obravnavo in pričakuje popolno bančno storitev. Zanje je, bolj kot sama cena storitve, pomembna raven le-te.

Kaj je dobro vedeti o investicijskih priložnostih

O tem, kaj je zares dobro vedeti o investicijskih priložnostih so udeležencem foruma predstavili Matej Rigelnik iz NLB, Tine Pust iz NLB Vite, življenjske zavarovalnice in Blaž Hribar iz družbe NLB Skladi.

Med posameznimi predavanji so znani Slovenci spregovorili o tem, kako pomembne so zanje investicije. Odgovori so bili različni: od investicij v širitev podjetij, do investicij v nepremičnine in vrednostne papirje. Vsi pa so si bili enotni, da je najpomembnejša investicija tista, ki jo usmerimo v kvaliteto svojega življenja.

Digitalna revolucija zaznamovala prihodnost bank

Zbranim udeležencem je na forumu o prihodnosti bank spregovoril tudi eden najbolj eminentnih slovenskih bančnikov z mednarodnimi izkušnjami Marko Voljč. Po njegovem mnenju je sodobna digitalna revolucija prinesla v bančništvo tako radikalne spremembe, da tradicionalno bančništvo nikoli več ne bo takšno, kot je bilo.

Živimo v času, ko se morajo banke učiti tudi od nebančnih organizacij. Zato se morajo tisti, ki nudijo bančne storitve, hitro odzvati. Velik izziv je tudi ponovna vzpostavitev zaupanja, ki so ga banke v letih krize izgubile.

Kruno Abramovič iz NLB Skladov je udeležencem foruma na slikovit način prikazal psihološke in sociološke dejavnike, ki vplivajo na naše odločitve o naložbah. Ljudje se pogosto odločamo neracionalno. Smo zmotljivi, čustveni podvrženi črednemu nagonu, vodi pa nas želja po zmagi. Na naložbe ne gledamo celostno, temveč iščemo univerzalno rešitev kljub temu, da so rešitve vedno individualne. Pri tem nas velikokrat ovira pretirana samozavest, zato pri investiranju pogosto tudi izgubljamo.

In kako razmišljajo naše stranke?

Krečar Nikola iz RWE nam je zaupal: "O investicijah se odločam preudarno, glede na razpoložljiva sredstva in okolje. Če priložnosti ne razumem dobro, se investiranja ne lotim. Moje odločitve temeljijo na občutku za verjetnost donosa. Seveda pri tem potrebujem popolno informacijo. V današnjem času, ko primanjkuje časa za takšen analitski pristop, sem veliko koristnih informacij pridobil tudi na današnjem forumu. V odnosu NLB v zadnjem času opažam kar nekaj sprememb, od katerih bi posebej izpostavil proaktiven zasuk k stranki."

Ob koncu srečanja so na vročem omizju Kam in kako investirati čas, energijo in denar spregovorili ugledni poslovneži Janez Škrabec iz Rika, Tanja Skaza iz Plastike Skaza in Tomaž Schara iz BE Solutions.

Dobro poznavanje samega sebe - manj napak v investiranju

O psihologiji zaupanja, vlaganja in odnosa do denarja je ob zaključku srečanja in v razmislek ob koncu, zbranim udeležencem spregovoril dr. Aleksander Zadel iz Inštituta CAR. Na investiranje mnogokrat, bolj kot želimo priznati, vplivajo različni psihološki in sociološki dejavniki, zato je še kako pomembno, da se napakam v investiranju v prvi vrsti lahko izognemo tudi z dobrim poznavanjem samega sebe.

NLB Korporativno komuniciranje