O-STA

S sodelovanjem ustvarjamo priložnosti - NLB objavila Letno poročilo za leto 2014, ki letos prvič prihaja skupaj s poročilom o družbeni in okoljski politiki banke

30. april 2015

Kot smo že ob objavi nerevidirani poslovnih rezultatov poročali, je NLB Skupina po petih letih izgub in večkratnih dokapitalizacij kljub negotovemu poslovnemu okolju leto 2014 sklenila uspešno: dosegla je dobiček v vrednosti 62,3 milijona evrov in s tem 4,8-odstotni donos na kapital, ki ji je bil zaupan.


Posebej dragoceni dosežki leta so močno povečana tržna prodornost banke, močno pozitiven trend v organizacijski klimi ter izboljšana integriteta organizacije. NLB Skupina je čedalje bolj utrjena in konkurenčna bančna skupina z avtonomno regionalno strategijo.

Gre za pomemben mejnik, ki potrjuje pravo smer in uspešno izvedbo obsežnega procesa preobrazbe, ki še ni končan in se nadaljuje osredotočeno predvsem na stranke in razvoj konkurenčnih storitev ter na zmanjševanje nestrateških dejavnosti in preostanka slabih posojil. Zato je Letno poročilo 2014 obsežnejše, saj celovito povzema dogajanje v poslovanju banke v preteklem letu in je z primerjavi v Letnim poročilom 2013 dopolnjeno tudi s poglavjem o upravljanju s tveganji in kapitalom.

Odgovorno razvijamo odnose - Letno poročilo o družbeni in okoljski politiki 2014

Poročilo o družbeni in okoljski politiki povzema celosten pregled ključnih dosežkov banke in njenih zaposlenih pri uresničevanju družbene odgovornosti. Z novimi vrednotami, ki ustvarjajo izhodišče za etično, odgovorno in trajnostno poslovanje, je banka postavila trde temelje odgovornemu delovanju, ki ustvarja vrednost za banko, njene zaposlene, stranke, dobavitelje ter širšo javnost.

NLB Korporativno komuniciranje