O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Prenova galerije zaključena septembra

Velenje, 7. maj 2015 - V teh dneh aktivno poteka prenova mestne galerije. Dela potekajo v skladu s terminskim načrtom in bodo kot smo predvideli zaključena najkasneje do 30. septembra 2015.

Mestna občina Velenje je aprila podpisala pogodbe z dobavitelji opreme za poslovne prostore Regijske galerije Velenje v skupni višini 122.315,50 evra. Za dobavo in montažo pohištvene opreme je bilo izbrano podjetje Lesnina inženiring, d. d., avdio ter video opremo bo dobavila Lesnina MG oprema, d. d., in kovinsko depojsko opremo podjetje Atlas oprema. Z montažo opreme bomo začeli v začetku julija 2015.

Na javnem razpisu je bilo kot najugodnejši ponudnik za gradbena in obrtna dela izbrano podjetje VG5, d. o. o., ki je v začetku leta 2015 pričelo s prenovo Regijske galerije Velenje.

V času gradnje Regijske galerije Velenje je funkcionalno zemljišče objekta zavarovano z gradbiščno ograjo, zato še vedno pozivamo občanke in občane, da upoštevajo spremenjen režim pešpoti ob objektu in jih prosimo za razumevanje.

Ocenjena vrednost projekta Regijska galerija Velenje znaša 1.357.670,97 evra. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo projekt sofinanciralo v višini 945.918,30 evra (69,7 % vrednosti investicije), od tega predstavljajo evropska sredstva 549.578,53 evra, lastna sredstva ministrstva pa 396.339,77 evra. Delež Mestne občine Velenje znaša 30,3 % vrednosti investicije oziroma 411.752,67 evra. Natančni nominalni deleži financiranja bodo določeni po zaključku operacije, razmerja sofinanciranja pa ostanejo enaka.

V Mestni občini Velenje smo v preteklem letu v okviru projekta Regijska galerija Velenje pridobili razpisno dokumentacijo za prenovo galerije v Center kreativnih industrij. Na lanskoletnem javnem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa smo za projekt pridobili tudi evropska in državna sredstva.

Center kreativnih industrij, ki je predviden v Lokalnemu programu kulture Mestne občine Velenje za obdobje 2014-2020 in bo zaživel v Regijski galeriji Velenje, bo pokrival deset občin Savinjsko-šaleške regije. S svojimi rednimi, novimi in nadgrajenimi programi bo bistveno okrepil segment kreativnih industrij tako v mestni občini Velenje kot tudi v širšem regijskem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. Z rednimi srečanji, okroglimi mizami in delavnicami bo spodbujal sodelovanje med ustvarjalnim in gospodarskim sektorjem, ustvarjalcem pa bo nudil stalne podporne storitve. V objektu bodo delovale delovne skupine, ki bodo pokrivale različna področja in izmenjevale znanja pri skupnih razvojnih, raziskovalnih in izobraževalnih projektih. V objektu bo urejena manjša kavarna in informacijska arhitekturna točka.

"Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi".