O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V teku rekonstrukcija in dozidava Vile Rožle

Velenje, 8. maj 2015 - V mesecu aprilu smo začeli z rekonstrukcijo in dozidavo Vile Rožle v Sončnem parku, ki stoji v varovanem območju vrtno-arhitekturne dediščine in je v Registru kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo vpisana kot Velenje - Sončni park (EŠD 10909).

Objekt Vila Rožle je bil vsa leta vzdrževan s strani Mestne občine Velenje, vendar je zaradi dotrajanosti večine vitalnih materialov (okna, vrata, streha, fasada, ogrevalne in elektro instalacije, sanitarni in kanalizacijski deli, talne obloge) potreben temeljite sanacije v vseh etažah.

Že v letu 2012 se je Mestna občina Velenje kot partnerka v projektnem predlogu EE CULTURE (Energetska učinkovitost kulturne dediščine) prijavila na razpis programa Slovenija-Hrvaška, v okviru katerega smo želeli pridobiti sredstva za sanacijo objektov kulturne dediščine.

Do končne odobritve projektnega predloga s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot organom upravljanja Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in končnega podpisa pogodbe, je tako prišlo šele februarja 2015.

Celotna vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 314.716,19 evra. Vendar je ta vrednost sofinancirana s strani programa SI-HR v višini 85 %, dodatnih 10 % celotne vrednosti bo krito s strani nacionalnega sofinanciranja (podpis pogodbe še pričakujemo), lastni deleža Mestne občine Velenje tako znaša 5 %.

Po izboru izvajalcev del (konzorcij RGP, d. o. o., in HTZ Velenje, I. P, d. o. o.) se je v mesecu aprilu pričelo z deli, ki bodo zaradi kratkega roka izvedbe, potekala vse dni v tednu, zato občanke in občane, ki stanujejo v bližini Vile Rožle, prijazno prosimo za razumevanje, ker bo zaradi hrupa z gradbišča občasno moten mir.

V sklopu projekta se bodo med drugim izvedle tudi okrogle mize, delavnice na temo sanacij objektov kulturne dediščine v sodelovanju z Zavodom za varovanje kulturne dediščine Slovenije, Zavodom KSSENA in strokovno javnostjo ter ogledi dobrih praks sanacij.

Sanacija objekta bo predvidoma zaključena do sredine meseca julija 2015.