O-STA

22. redna seja Nadzornega sveta: NLB Skupina v prvih treh mesecih leta stabilno in dobičkonosno

15. maj 2015

Danes, 15. maja se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 22. redni seji, na kateri je osrednjo pozornost namenil seznanitvi z rezultati poslovanja NLB in NLB Skupine v prvih treh mesecih letošnjega leta.

Poslovanje NLB Skupine je bilo stabilno in dobičkonosno. V navedenem obdobju je NLB Skupina ustvarila soliden čisti dobiček v višini 25,0 milijonov evrov in z nezmanjšanim tempom nadaljuje delo na začrtani poti. Na izboljšano poslovanje je v veliki meri vplivala oživitev prodajnih aktivnosti in povečanje kreditov strankam na strateških segmentih, kar se odraža v povečanih tržnih deležih le-teh. Tudi obseg bruto kreditov nebančnemu sektorju se je v treh mesecih letošnjega leta povečal, pozitivna rast pa je bila dosežena tako pri podjetjih kot pri prebivalstvu. Banka še naprej ostaja vodilna na področju prestukturiranja gospodarstva, vse več pozornosti pa namenja zlasti malim in srednjim podjetjem.

Nadzorni svet je pozdravil aktiven nastop banke na trgu in stabilne pozitivne trende. Prihodki še naprej ostajajo stalen izziv, optimizacija stroškov pa stalnica. NLB Skupina tudi v letu 2015 nadaljuje celovit proces preobrazbe, katerega cilj je njeno preoblikovanje v ponovno mednarodno konkurenčno bančno skupino, ki bo pomemben regionalni akter na trgih JV Evrope. Več podrobnosti o poslovanju NLB in NLB Skupine v treh mesecih 2015 bo razvidnih iz Medletnega poročila, ki ga bo banka skladno s finančnim koledarjem objavila v ponedeljek, 18. maja.


V nadaljevanju seje so člani nadzornega sveta sprejeli potrebne odločitve glede sklica redne skupščine delničarjev banke. Sprejeli so tudi t.i. "Recovery Plan" /Načrt sanacije, ki ga je banka pripravila skladno z evropskimi predpisi in pričakovanji evropskih regulatorjev.

Nadzorni svet se je kot običajno seznanil z delom Komisij nadzornega sveta, rednimi poročili interne revizije ter centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete, vključno z izvajanjem priporočil Banke Slovenije in ECB. Nadzorni svet je podal tudi soglasja k določenim poslom, za katere je to potrebno skladno s statutarnimi določili.

Nadzorni svet NLB