O-STA

Rezultati 60. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 22. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

60. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

22. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 22.04.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 60. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM060240703 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.332.659 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 98,192. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 7,28%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,289 in 97,777 (obrestna mera od 6,89% do 8,99% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 60. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 24.07.2003.

Razpisana emisija 22. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM022301003 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.431.782 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 96,350. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 7,22%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,010 in 95,444 (obrestna mera od 1,90% do 9,09% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 22. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 30.10.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 27.05.2003, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 23.06.2003.