O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Občinski redarji tudi na kolesu

Velenje, 19. maj 2015 - V mesecu maju občinski redarji pri opravljanju svojih nalog uvajajo novost, in sicer bodo naloge na terenu na območju mestne občine Velenje opravljali tudi s kolesom.

Na začetku bosta na kolesu prisotna dva redarja, ki bosta lahko v krajšem času na večjem območju opravila več obhodov.

Z redarjem na kolesu želimo doseči večjo pokritost območja delovanja - center mesta in njegovo okolico, območja za pešce in umirjenega prometa, kolesarke poti, športna in otroška igrišč, ipd.) ter območja, kjer je delo z vozilom ali peš omejeno oz. oteženo. Prav tako pa bomo na ta način izboljšali varnost kolesarjev in jih opozarjali na pravilno vožnjo po kolesarskih poteh ter na upoštevanje določil cestne zakonodaje.

Občinski redarji bodo tako tudi promovirali varno rabo koles v urbanih območjih.