O-STA

40 % družinskih podjetij v Srednji in Vzhodni Evropi načrtuje spremembe lastništva v naslednjih petih letih

28. maj 2015 - Četrt stoletja po padcu železne zavese so se podjetja v Srednji in Vzhodni Evropi (SVE) znašla na razpotju pred pomembnimi odločitvami o svoji prihodnosti. Veliko prvotnih lastnikov podjetij se bliža upokojitvi in 40 % jih načrtuje spremembe lastništva v naslednjih petih letih. Obenem pa jih veliko poskuša izboljšati rast in donosnost s povečevanjem mednarodne prodaje, preoblikovanjem dejavnosti in vlaganjem v tehnologijo.

Zgoraj so naštete ugotovitve PwC-jevega poročila "Raziskava o družinskih podjetjih v regiji SVE". Poročilo je del globalne PwC-jeve raziskave, v okviru katere so bili opravljeni razgovori z 2.378 podjetji v 40 državah po svetu, vključno s 162 podjetji v Srednji in Vzhodni Evropi.

Naslednja generacija

61 % družinskih podjetij v regiji SVE namerava prenesti lastništvo podjetja na naslednjo generacijo nekoč v prihodnosti, medtem ko jih 28 % namerava prodati podjetje ali poiskati nove investitorje.

Pred prevzemom vodstvenega stolčka bo naslednja generacija potrebovala izkušnje, če bo želela uspešno prevzeti vodenje podjetja, Zato je precej nenavadno, da večina družinskih podjetij v regiji SVE nima jasno določenega naslednika oz. uradnega načrta za prenos podjetja. Samo 39 % družinskih podjetij v regiji SVE ima pripravljen načrt prenosa za vsaj nekatere funkcije v primerjavi s 53 % podjetji na globalni ravni. Podobno ima samo 29 % družinskih podjetij v regiji SVE med zaposlenimi družinske člane naslednje generacije v primerjavi s 55 % na globalni ravni.

V družinskih podjetjih imajo lahko konflikti glede vodenja podjetja strašne posledice za družinske odnose, medtem ko lahko družinske težave - smrt, ločitev, nesoglasja glede podjetja - povzročijo pravo zmešnjavo v podjetju. Jasno začrtani postopki lahko preprečijo, da bi se nesoglasja sprevrgla v družinsko krizo in obratno. Kljub temu pa ima zgolj 52 % družinskih podjetij v regiji SVE pripravljene postopke za soočanje s konflikti, kar je precej manj od 83 % na globalni ravni.

Rast navkljub zahtevnemu trgu

Navkljub težkim razmeram pa družinska podjetja še naprej poslujejo dobro in so optimistična glede svoje prihodnosti. 67 % družinskih podjetij v regiji SVE je v zadnjih 12 mesecih povečalo obseg poslovanja in 90 % jih načrtuje rast v naslednjih petih letih.

Več kot polovica družinskih podjetij v Srednji in Vzhodni Evropi vidi geopolitična tveganja kot grožnjo za rast - 54 % meni, da bosta ekonomska situacija in politična nestabilnost ključna izziva v naslednjih petih letih, medtem ko jih 51 % skrbi nestabilnost na trgu.

Tuji trgi ponujajo priložnosti za rast

Družinska podjetja iščejo nova tržišča za rast. 78 % družinskih podjetij v Srednji in Vzhodni Evropi trenutno prodaja na tuje trge, mednarodna prodaja pa v povprečju predstavlja 21 % prihodkov. Podjetja v regiji SVE želijo do leta 2019 povečati mednarodno prodajo na 29 %, pri čemer želi velika večina podjetij poslovanje razširiti predvsem znotraj Evrope.

Talent in strokovnost

Družinska podjetja v regiji SVE postajajo zrelejša, zato iščejo načine, kako bi v svojo podjetniško kulturo vnesla bolj strukturiran pristop. Vedno več vlagajo v povečanje strokovnosti in korporativnosti svojih dejavnosti. Znotraj regije Srednje in Vzhodne Evrope je 52 % respondentov kot enega ključnih izzivov izpostavilo potrebo po "profesionalizaciji", kar je bilo več od globalnega povprečja, ki znaša 44 %.

Če želimo ustvariti bolj strokovno organizacijo, je ključnega pomena, da poiščemo prave ljudi. 61 % družinskih podjetij v regiji SVE je mnenja, da bo privabljanje pravih talentov ključni izziv v naslednjih petih letih.

Tehnologija in inovacije

Hitrost tehnoloških sprememb je glavna sila na trgu in 43 % družinskih podjetij v regiji SVE verjame, da bo tehnologija preoblikovala poslovanje v naslednjih petih letih. 73 % jih meni, da lahko usmerijo pozornost na svojo organizacijo preko digitalnih kanalov. 70 % jih meni, da se morajo prilagoditi na novo digitalno pokrajino, če želijo izkoristiti nove priložnosti.

Na splošno so družinska podjetja v regiji SVE manj usmerjena v inovacije kot njihovi kolegi na globalni ravni. 46 % družinskih podjetij v regiji SVE doživlja potrebo po inovacijah kot glavni izziv v primerjavi s 64 % podjetij na globalni ravni. Ker postaja poslovni svet vedno bolj mednarodno usmerjen, se bodo podjetja v regiji SVE soočala z večjimi grožnjami s strani bolj inovativnih tujih konkurentov, ki vstopajo na njihove trge.

Za prenos globalnega poročila obiščite stran www.pwc.com/familybusinesssurvey. Za prenos poročila o regiji SVE pa obiščite www.pwc.com/ceefamilybusiness.

Opombe uredniku:

O PwC-ju

PwC pomaga organizacijam in posameznikom ustvariti vrednost, ki jo iščejo. Smo mreža podjetij v 157 državah z več kot 195.000 zaposlenimi, ki so predani zagotavljanju kakovostnih storitev s področja revizije, davkov in svetovanja. Zaupajte nam, kaj je za vas pomembno, za več informacij pa nas obiščite na www.pwc.com.

PwC se nanaša na mrežo PwC in/ali eno ali več podjetij, ki jo sestavljajo, vsako od teh pa je ločena pravna oseba. Več podrobnosti si oglejte na www.pwc.com/structure.

PwC je že 25 let zelo aktiven v Srednji in Vzhodni Evropi. Danes mrežo sestavlja 280 partnerjev in 7000 zaposlenih v 54 pisarnah v 29 državah. Smo edino podjetje s strokovnimi storitvami, ki ima v celoti integrirano mrežo, ki se razteza po Srednji in Vzhodni Evropi in državah SND.