O-STA

Čas za pregled državnih investicijskih skladov, pravijo PwC-jevi ekonomisti

Sedaj je čas, da oblikovalci politike pregledajo svoje državne investicijske sklade in pretehtajo, ali bi bili drugačni cilji bolj ugodni za njihovo gospodarstvo.

Od pričetka finančne krize predstavljajo državni investitorji[1] čedalje pomembnejši del globalnega gospodarstva. Na primer, skupno globalno premoženje, s katerim upravljajo državni premoženjski skladi, se je povečalo z okoli 3 bilijonov USD konec leta 2008 na malce več kot 6 bilijonov USD marca 2015 (Slika 1).

V tem času je prišlo do spremembe globalnega gospodarstva s posrednimi učinki na državne investitorje, pravijo PwC-jevi ekonomisti:

· Okrevanje po krizi: Gospodarska kriza je imela znaten vpliv na nekatere državne investitorje, ki so morali svojim vladam zagotoviti denarna sredstva oziroma ojačati domače finančne sektorje. Na primer, irski nacionalni pokojninski rezervni sklad je bil prvotno ustanovljen, da bi financiral bodoča plačila v pokojninski sklad, vendar je bil v času krize večji del njegovega premoženja uporabljen kot finančna pomoč bankam. Sedaj poteka okrevanje v najbolj obrobnih gospodarstvih. Na Irskem je suvereni sklad postal irski sklad za strateško investiranje (Ireland Strategic Investment Fund) s ciljem podpiranja 'gospodarske dejavnosti in zaposlovanja v državi.'

·

· Denarna politika Združenih držav in močan dolar: V času krize je prišlo do podaljšanega obdobja ekspanzivne denarne politike v Združenih državah in v drugih naprednih gospodarstvih. Vendar se bo to spremenilo. Pričakuje se, da se bodo kmalu pojavile rasti obrestnih mer (čeprav lahko razvoj dogodkov na Kitajskem upočasni ta proces), in dolar je že nekaj časa močan prav zaradi tega.

· Cene nafte - nižje dalj časa: Več kot 50 % premoženja državnih denarnih skladov je financiranih z ogljikovodiki. Vendar se pričakuje, da bodo cene nafte in goriv ostale relativno nizke do 2020. IMF je julija napovedal, da bodo cene nafte počasi rasle do približno 70 USD/sod do 2020, vendar je bilo to pred nedavnimi padci in dogodki na Kitajskem, ki so privedli do ponovnega strmega padca cene nafte.

Višji ekonomist pri PwC Richard Boxshall pravi: "Zaradi zgornjih sprememb trenutni cilji državnih investitorjev morda niso več ustrezni. Menimo, da je sedaj pravi čas, da oblikovalci politike pregledajo sklade svojih državnih investitorjev in se vprašajo, ali bi bili drugačni cilji bolj ugodni za njihovo gospodarstvo."

Po pregledu navedenih ciljev 74 državnih investitorjev je PwC vzpostavil okvir makroekonomskih ciljev s tremi ključnimi, ki so maksimizacija kapitala, stabilizacija in gospodarski razvoj. Pri pregledu ciljev državnih investitorjev morajo oblikovalci politike preučiti, kaj je njihov sklad počel v zadnjem času in kaj želijo, da bi sklad počel v naslednjem desetletju, kar lahko vključuje spremembo v strategiji.

PwC-jevi ekonomisti so oblikovali spodnja tri vprašanja v zvezi s spremembami globalnega gospodarstva, na katera morajo odgovoriti oblikovalci politike:

1. V okviru okrevanja po krizi, katero strukturo mora imeti domače gospodarstvo, da se zagotovi številne trajnostne in raznolike gonilnike rasti?

2. Bo zaostritev cikla denarne politike v Združenih držav pomenila, da bo ameriški dolar ostal močan za daljše obdobje časa?

3. Bodo spremembe glede povpraševanja in dobave na trgu nafte ohranile nizke cene v srednjeročnem obdobju?

Richard Boxshall pravi: "Ko bodo oblikovalci politike obravnavali vsa ta vprašanja, bodo v boljšem položaju za pričetek presoje, ali je potrebno spremeniti cilje njihovih državnih investitorjev. Izbrani cilji morajo biti v središču ocene poslovanja sklada. Močni donosi investicij, čeprav pomembni, niso nujno znak uspeha. Sklad mora izpolniti svoje makroekonomske cilje, da bi veljal za resnično uspešnega - to je merilo uspeha, na podlagi katerega bi moralo biti ocenjeno poslovanje državnih investitorjev."

Opomba:

Septembrska izdaja PwC-jeve publikacije Global Economy Watch je na voljo na www.pwc.com/gew.

O PwC

PwC organizacijam in posameznikom pomaga ustvariti vrednost, ki jo iščejo. Smo mreža družb članic v 157 državah z več kot 195.000 ljudmi, ki nudijo kakovostne revizorske, davčne in svetovalne storitve. Več informacij na www.pwc.com.

PwC se nanaša na PwC mrežo in/ali eno od družb članic, pri čemer je vsaka družba članica ločena pravna oseba. Več informacij na www.pwc.com/structure.

©2015 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.


[1] Državni investitorji so v grobem definirani kot organizacije, sestavljene iz "skupine premoženja, ki je v lasti in upravljano neposredno ali posredno s strani vlade, da bi dosegli državne cilje".