O-STA

PwC poroča, da nove davčne spremembe močno bremenijo podjetja

Širitev obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti, več revizij in potencial za povečano in dvojno obdavčitev - to so izzivi, s katerimi se soočajo podjetja zaradi hitro razvijajoče se davčne ureditve, poroča PwC.

Zahteva po večji davčni transparentnosti, ki je izražena v programih in načrtih OECD, G20, Evropske unije in Združenih narodov, polaga več pritiska na davčne funkcije, da bi bolje upravljale z davčnimi in drugimi tveganji, in sicer s krepitvijo kontrolnega okolja, ki upravlja s procesi vodenja.

Davčna funkcija bo morala v splošnem razširiti svoje ključne sposobnosti v povezavi z upravljanjem s tveganji in vodenjem, podatki, procesi in tehnologijo. Zaradi potencialnih poslovnih tveganj in tveganj ugleda, ki so povezana s številnimi iniciativami za transparentnost pa bo morala postati davčna funkcija na tem področju prav tako bolj povezana z deležniki na direktorskih položajih.

Drugi del PwC-jeve serije o premišljenem vodenju, Davčna funkcija prihodnosti, raziskuje napovedi v povezavi z globalno davčno zakonodajo in predpisi ter upravljanjem s tveganji in kako bodo zakonodajne in regulatorne spremembe narekovale preobrazbo.

Mark Schofield, vodja na področju davčnega poročanja in strategije v PwC-ju, pravi: Podjetja so zaskrbljena nad interpretacijo in morebitnimi zlorabami razkrivanjem širših davčnih in finančnih informacij po posameznih državah davčnim organom, vključno s širšimi posledicami, če bi takšne informacije prišle v javnost."

PwC ugotavlja, da je OECD-jevo priporočilo in predloga CbCR (Country-by-Country Reporting) najbolj neposredna in temeljita iniciativa, s katero se soočajo davčne funkcije. CbCR bo imel pomemben vpliv na davčno funkcijo in to, kako mora ta sodelovati s širšo organizacijo, da bi bila pripravljena na začetno skladnost, ter izpolnjevati vsakoletne obveznosti.

Spremembe davčne funkcije se bodo oblikovale tudi na podlagi drugih tekočih iniciativ v okviru OECD-jevega načrta Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in enostranskih vladnih akcij, ki bi lahko zasukale obstoječe mednarodne davčne norme, vključno z zahtevo določenih področij za razkritje davčne strategije podjetja.

Kaj morajo torej podjetja storiti? "Misliti morajo na drugačen in strateški način, da bi lahko naslovila ta tveganja, medtem ko se bodo proaktivno ukvarjala s svojo širšo organizacijo in morda tudi javnostjo," pravi Mark Schofield. "Sedaj je čas, da podjetja pripravijo večletni načrt za razširitev njihovih sposobnosti na področju

davčnih funkcij, integrirajo nove zahteve poročanja in pripravijo poslovni primer za operativne naložbe.

"Medtem ko so morda tveganja in obveznosti skladnosti ključni nosilci sprememb, pa obstaja tudi več pozitivnih učinkov, ki bi jih lahko izkoristili - vodstvo podjetja bo imelo večji vpogled v realni čas zaradi večjega dostopa do informacij."

PwC