O-STA

Ministrstvo z finance objavlja rezultate 104. avkcije enomesečnih zakladnih menic,ki je bila v sredo, 30.04.2003, v času od 13.30 do 14.00 ure

Razpisana emisija 104. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM104290503 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 923 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,510. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,39%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,574 in 99,444 (obrestna mera od 6,42% do 8,39% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 104. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 29.05.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 07.05.2003. Razpisana emisija 105. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM105050603 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 08.05.2003.