O-STA

Rezultati 106. avkcije enomesečnih zakladnih menic, ki je bila v sredo, 14.05.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure

Razpisana emisija 106. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM106120603 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 705 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,449. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,12%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,510 in 99,306 (obrestna mera od 6,33% do 8,99% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 106. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 12.06.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 21.05.2003. Razpisana emisija 107. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM107190603 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 22.05.2003.