O-STA

Občina Žalec v sistemu Zelene sheme slovenskega turizma

Občina Žalec je vstopila v sistem Zelene sheme slovenskega turizma in se s tem podala na pot sistematskega uvajanja trajnostnega razvoja na vseh ravneh in področjih, predvsem na ravni turizma. S sistemom bodo preko različnih aktivnosti in kazalnikov prejeli numerično oceno trajnosti destinacije ter smernice za izboljšave oz. predloge za nadaljnji trajnostni razvoj.

Cilj je pridobitev znaka Slovenia Green Destination, ki bo poleg nenehnih usmeritev v trajnostni razvoj destinacije omogočal tudi promocijo destinacije v okviru Slovenia green na nacionalni ravni ter skozi oceno, ki jo bodo pridobili, tudi vključenost v globalne trženjske in prodajne kanale (mreža Green Destinations, BookDifferent.com, Booking.com in drugi).

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec v prvi fazi pridobivanja znaka izvaja ankete med obiskovalci, prebivalci in podjetji (do septembra), naslednji koraki pa bodo:

- povečanje ozaveščenosti, pridobivanje podpore,

- ustvarjanje profila destinacije in opredelitev lokalnega značaja zelenega turizma po naciolnalnih kriterijih,

- oblikovanje zelene ekipe,

- zbiranje in analiza podatkov,

- priprava delnega poročila in predaja dokumentov akreditiranemu partnerju, ki izvede ocenjevanje,

- priprava ocene in zaključnega dokumenta za pridobitev znaka Slovenia green.

Več informacij: Sabina Palir, vodja programa Turizem, tel. 03 7140 390, E-pošta: zkst.turizem@siol.net,

o Zeleni shemi sloven