O-STA

rezultati 61. avkcije trimesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

61. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

19. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 27.05.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 61. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM061280803 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.208.184 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.001 lot naročil v skupni vrednosti 5.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,286. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 6,90%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,210 in 98,000 (obrestna mera od 3,15% do 8,07% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 61. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.08.2003.

Razpisana emisija 19. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM019270504 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.840.696 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 93,845. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 6,49%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 94,350 in 92,516 (obrestna mera od 5,92% do 8,00% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 19. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.05.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 23.06.2003, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 22.07.2003.