O-STA

NLB prejela zlato priznanje Deutsche Bank

22. julij 2015

NLB je že sedmo leto zapored prejela priznanje Deutsche Bank za visoko doseženo stopnjo STP (Straight Through Processing) pri izvrševanju komercialnih plačil na njihovo banko. Priznanje gre v roke vsem bankam v Sloveniji, ki izpolnjujejo kriterije Deutsche Bank glede doseženega STP, NLB pa je za doseženih 100 % STP plačil letos prvič prejela zlato priznanje.


V evropskih bankah so v zadnjih letih potekale številne aktivnosti na področju vpeljave SEPA storitev, med katerimi so najbolj množična SEPA kreditna plačila. Ena bistvenih prednosti teh plačil je, da omogočajo avtomatsko obdelavo. Ob upoštevanju zakonodajnih zahtev to pomeni, da banka pošiljateljica pošlje plačilni nalog v takšni obliki, da ga lahko banka prejemnica obdela avtomatsko, brez ročnega posega. Prejemnik zato zaradi hitre obdelave prejme sredstva na svoj račun v najkrajšem možnem času.

Če je zagotavljanje potrebnih podatkov za STP obdelavo znotraj držav evropskega gospodarskega prostora (EGP) sedaj že običajna praksa, pa je potrebno poudariti, da se izven EGP območja šele vpeljujejo tovrstne zahteve, kot npr. potreba po računih navedenih v obliki IBAN-a in posredovanje BIC kode banke. Zato je prejeta nagrada s strani Deutsche Bank še toliko bolj pomembna, saj NLB nastopa tudi v vlogi posredniške banke, med drugim med bankami izven EGP območja in bankami na SEPA področju. To pomeni, da je NLB uspela tudi pri drugih bankah, predvsem bankah NLB Skupine, na področju izvajanja plačil vpeljati zahtevane standarde, ki veljajo za banke v okviru EGP območja.


NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost