O-STA

Večerove okrogle mize

Novinarji časopisne hiše Večer od letošnjega maja enkrat mesečno prirejajo Večerove okrogle mize. Pogovor bo tekel o različnih vročih in aktualnih lokalnih temah, k sodelovanju pa so vabljeni vsi, ki jih pogovor zanima. Prav zato bo tudi vsako srečanje prirejeno v okolju, na katero se tema nanaša.

Naslednja okrogla miza na temo Degradacija okolja, ki jo bo vodil Bojan Bauman, bo v četrtek, 3. 7., ob 17. uri v dvorani pri gasilskem domu v Dogošah.

Tema se bo dotaknila neprijetnih objektov mariborske infrastrukture, ki so se nabrali v Dogošah, in poskusov reševanja trenutne situacije.

Svojo udeležbo na okrogli mizi so do sedaj potrdili mag. Vladimir Kaiser, pomočnik glavne inšpektorice Inšpektorata za okolje in prostor območne enote Maribor, dr. Vesna Smaka - Kincl, direktorica Zavoda za varstvo okolja, Danilo Šalamon iz Komunalne direkcije in Stane Golob v imenu civilne iniciative Dogoš.

Dodatne informacije:

Bojan Bauman

tel. 02 23 53 426

e-mail: bojan.bauman@vecer.com

Petra Zemljič

tel. 02 23 53 432

e-mail: petra.zemljic@vecer.com