O-STA

Rezultati 113. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

113. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 02.07.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 113. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM113310703 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 717 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,542. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 5,92%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,583 in 99,463 (obrestna mera od 5,38% do 6,94% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 113. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 31.07.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 09.07.2003. Razpisana emisija 114. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM114070803 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 10.07.2003.